تبلیغات

تبلیغات

درسی از یک کودک برای همه به همرا تصویر

درسی از یک کودک برای همه به همرا تصویر
پیمانه: تصاویر زیر مربوط به کودکی اردنی به نام علی سرور است . این کودک در یک خانواده مسلمان در شهر امان زندگی می کند. وی از بدو تولد دو بازو نداشته است ولی الان در حال یک زندگی عادی است و تقریبا تمام کارهای خود را خودش انجام می دهد. این کودک مصداق واقعی صرف فعل خواستن است…امروز
http://www.taknaz.ir/ax1/161/1.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/161/2.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/161/3.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/161/4.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/161/5.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/161/6.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/161/7.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/161/8.jpg

تبلیغات