تبلیغات

تبلیغات

تصویر محرومان تماشای فوتبال جام جهانی 2010

مجموعه : مجله خبری
تصویر محرومان تماشای فوتبال جام جهانی 2010
تصاویر ویدئویی جدید از پروژه طاقت فرسای "مریخ 500" اطلاعات جدیدی را از زندگی 6 داوطلب حاضر در این پروژه نمایان می کند و نشان می دهد این 6 نفر علاوه بر محدودیتهای دیگر حق تماشای جام جهانی 2010 را در سفر مجازی به مریخ ندارند. به گزارش خبرگزاری تصاویر ویدئویی جدیدی از 6 مرد داوطلبی که قرار است 520 روز از زندگی خود را در سفری شبیه سازی شده به مریخ سپری کنند جزئیات جالبی از شیوه های سپری کردن زمان در فضاپیمایی مصنوعی پروژه "مریخ 500" آژانس فضایی اروپا را نمایان می کند.
 تصویر محرومان تماشای فوتبال جام جهانی 2010

 مهر، دیه گو آربینا" داوطلب کلمبیایی- ایتالیایی اولین فردی است که در این تصاویر ویدئویی در اتاق نشیمن دیده می شود. وی توضیح می دهد که آنها تنها می توانند بازی های ویدئویی از قبیل Wii Fit و "گیتار هیرو" بازی کرده و یا تصاویر ویدئویی از پیش ضبط شده ای را ببینند و این یعنی در سفر به مریخ خبری از جام جهانی فوتبال نیست! دانشمندان اعضای این گروه را که از کشورهای فرانسه، چین و روسیه نیز در میان آنها حضور دارند، تحت نظر گرفته اند تا تغییرات فیزیکی و روانی ناشی از ماه ها تنهایی و ایزوله بودن را در آنها مورد بررسی قرار دهند. آژانس فضایی اروپا نهایت تلاش خود را در واقعی جلوه دادن این سفر مجازی به مریخ انجام داده است: ارتباط رادیویی آنها با خارج از فضاپیما با 20 دقیقه تاخیر همراه خواهد بود و مدت زمانی که برای ارسال و دریافت ایمیلها نیاز است در حدود 40 دقیقه خواهد بود.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، اعضای این گروه نیم ساعت از روز خود را در ورزشگاه به سر برده و تجهیزات مختلف ورزشی را مورد آزمایش قرار می دهند. "آربینا" همچنین بخشهای مختلف بهداشتی از قبیل توالت فضاپیما را نشان داده و اعلام می کند هیچ یک از اعضای تیمش تا کنون به حمام نرفته اند زیرا به منظور ذخیره سازی آب تنها اجازه دارند هر 10 روز یک بار به حمام بروند از این رو این 6 نفر در طول روز در کنار انجام کارهای معمولی رویای به حمام رفتن را نیز در سر می پرورانند.

 

تبلیغات