تبلیغات

تبلیغات

عکسهای رنجروور 2011 را دیده اید؟

عکسهای رنجروور 2011 را دیده اید؟

فیل پوپام مدیر شرکت لندرو-ور می گوید ماشین پنج درب مذکور مدلی فشرده شده بوده و نسبت به مدل های قبلی و نسبت به مدل های قبلی کوچک تر و پر سرعت تر است.

به گفته وی زیر 150 گرم در کیلومتر دی اکسید کربن تولید کرده و از این حیث اتومبیل دوستدار طبیعت محسوب می گردد.

 برخی می گویند شبیه مدل فورد فلکس است. در طراحی داخلی جای مخصوصی برای قرار دادن آیفون در آن تعبیه شده است.

همینطور کیلومتر شمار آن فوق العاده است. فضای داخلی بسیار شیک بوده و صندلی ها از بهترین چرم موجود در بازار تهیه می شود.

رنجرو- ور 2011 بر مبنای لندرو- ور LRX اسپرت ساخته می شود.
عکسهای رنجروور 2011 را دیده اید؟


عکسهای رنجروور 2011 را دیده اید؟


عکسهای رنجروور 2011 را دیده اید؟


عکسهای رنجروور 2011 را دیده اید؟

تبلیغات