تبلیغات

تبلیغات

کلید ازدواج پایدار در دست مردان!

کلید ازدواج پایدار در دست مردان!

نتایج بررسی‌های پژوهشگران انگلیسی نشان می‌دهد که کلید یک ازدواج موفق و پایدار در این است که مردان در نظافت خانه به همسران خود کمک کنند.به گزارش مهر، برپایه این بررسی‌ها، مردانی که در برق انداختن کف پوش خانه و نگهداری از فرزندان به همسر خود کمک می‌کنند

با کمترین میزان خطر جدا شدن مواجهند.

بی‌شک این خبر برای مردانی که ترجیح می‌دهند به جای کمک کردن در کارهای خانه، بقای زندگی خود را با خرید یک هدیه تضمین کنند چندان خوشایند نیست.

این محققان به منظور دستیابی به این نتایج سه هزار و 500 زوج انگلیسی دارای فرزندان متولد شده در دهه 70 را مورد بررسی قرار دادند و از آنها سئوالات دقیقی در مورد انجام کارهای خانه، نگهداری از بچه ها زمانی که آنها زیر پنج سال داشتند و خرید خانه پرسیدند.

این بررسی‌ها نشان داد که بیش از نیمی از مردان هیچ کاری در خانه انجام نمی‌دادند. در حالی که یک چهارم مصاحبه شوندگان اظهار داشتند که حداقل دو مورد از این تکالیف را انجام می‌دادند. یک چهارم بقیه نیز حداکثر سه یا چهار مورد از این کمک‌ها را می‌کردند.

نتایج این بررسی‌ها حاکی از آن است که حدود هفت درصد از زوج‌های شرکت کننده پیش از آنکه فرزندان آنها به سن 10 سالگی برسد از هم جدا شدند و 20 درصد از زوجها نیز تا پیش از رسیدن تولد 16 سالگی فرزند خود جدا شده بودند.
سایر مردانی که در کارهای خانه به ویژه نظافت و نگهداری از فرزندان به همسر خود کمک می‌کردند ازدواج پایدارتری داشتند.

براساس گزارش تلگراف، این محققان در این خصوص توضیح دادند: "خطر طلاق در بین مادرانی که بیرون از خانه کار می‌کنند زمانی که مرد در کارهای خانه کمک و از بچه ها مراقبت می‌کند تا حد چشمگیری کاهش می‌یابد (آمار طلاق در بین زنانی که بیرون از خانه کار می‌کنند بسیار بالا است).

در حالی که ازدواجهایی که در آن پدر کار نمی‌کند و تمام وقت خود را به کارهای خانه اختصاص می ‌هد به همان پایداری ازدواج‌های سنتی است که در آن مرد باید بیرون از خانه کار کند و زن باید به کارهای خانه رسیدگی کند."
نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد با توجه به اینکه انتظارات و توقعات زنان و مردان از سال 1975 تاکنون تغییر کرده است میان رفتار شوهران و ثبات زندگی زناشویی یک ارتباط مستقیم وجود دارد.

منبع-خرد نیوز

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات