تبلیغات

تبلیغات

تعرفه خدمات اینترنت وایمكس اعلام شد

مجموعه : دنیای آنلاین
تعرفه خدمات اینترنت وایمكس اعلام شد

 
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، پیرو خبر تصویب نهائی تعرفه خدمات اینترنت بی سیم مبتنی برفناوری وایمكس در جلسه 87 كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد.
بنابراین گزارش، تعرفه خدمات اینترنتی بصورت اشتراكی با پهنای باند 128kbps با ضریب 1:10برابر368 هزار ریال، با ضریب 1:9 معادل 404 هزار و 800 ریال و با ضریب 1:8 نیز 441 هزار و 600 ریال است.
تعرفه خدمات اینترنتی بصورت اشتراكی با پهنای باند 256kbps با ضریب 1:10برابر414 هزار ریال، با ضریب 1:9 معادل 455 هزار و 400 ریال و با ضریب 1:8 نیز 496 هزار و 800 ریال خواهد بود.
تعرفه خدمات اینترنتی بصورت اشتراكی با پهنای باند 512kbps با ضریب 1:10برابر 504 هزار ریال، با ضریب 1:9 معادل 554 هزار و 400 ریال و با ضریب 1:8 نیز 604 هزار و 800 ریال است.
تعرفه خدمات اینترنتی بصورت اشتراكی با پهنای باند 1mbps با ضریب 1:10برابر 686 هزار ریال، با ضریب 1:9 معادل 754 هزار و 600 ریال و با ضریب 1:8 نیز 823 هزار و 200 ریال در نظر گرفته شده است.
تعرفه خدمات اینترنتی بصورت اشتراكی با پهنای باند 2mbps با ضریب 1:10برابر 1 میلیون و 49 هزار ریال، با ضریب 1:9 معادل 1 میلیون و 153 هزار و 900 ریال و با ضریب 1:8 نیز 1 میلیون و 258 هزار و 800 ریال خواهد بود.
بر اساس این گزارش، تعرفه خدمات اینترنتی بصورت اختصاصی نیز برای پهنای باند 128kbps برابر 2 میلیون و 944 هزار ریال، برای پهنای باند 256kbps نیز 3 میلیون و 312 هزار ریال، با پهنای باند 512kbps معادل 4 میلیون و 32 هزار ریال، برای پهنای باند 1mbpsبرابر 5 میلیون و 488 هزار ریال و با پهنای باند 2mbps نیز 8 میلیون و 392 هزار ریال تعیین شده است.
بر اساس این گزارش، اعمال تعرفه جداول فوق مبتنی بر شرایط ذیل خواهد بود.
1- ترافیك بصورت نامحدود در نظر گرفته شده است.
2- اپراتور مجاز است تعرفه­های فوق را در صورت انتخاب متقاضی برای ارائه سرویس با داشتن قابلیت جابجایی داخل شهرهای استان و بین استانی، تا حداكثر 10% افزایش دهد.
3- اپراتور مجاز است بسته­ها و مدل­های تعرفه­ای مختلف را با اعمال محدودیت حجم ترافیك دوره­ای، به شرط رعایت سقف تعرفه­های مذكور و پس ازاخذ تائیدیه سازمان ارائه نماید.
4- ارائه پهنای باندهای ذكر نشده در جدول بالا بارعایت حدود بالا و پایین تعرفه های فوق و به نسبت خطی، بلامانع است.
5- در صورتیكه سرویس دهی به مشترك به دلیل عدم پرداخت هزینه كاركرد ماهانه از سوی وی با رعایت شرایط مندرج در قرار داد اشتراك كه به تایید سازمان رسیده است یا بر اساس درخواست وی قطع شده باشد، اپراتور می تواند حداكثر مبلغ 000/50 ریال بعنوان هزینه وصل مجدد سرویس از مشترك دریافت كند.
 

تبلیغات