تبلیغات

تبلیغات

عکس های امحاء 4 تن مواد مخدر در تهران

مجموعه : گالری عکس روز
حجت الاسلام نقویان، سردار ساجدی نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ و تمدن،استاندار تهران
 

عکس های امحاء 4 تن مواد مخدر در تهران
 

عکس های امحاء 4 تن مواد مخدر در تهران
حجت الاسلام نقویان، سردار ساجدی نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ و تمدن،استاندار تهران در مراسم امحاء 4 تن مواد مخدر
 

عکس های امحاء 4 تن مواد مخدر در تهران
سخنرانی حجت الاسلام نقویان در مراسم امحاء 4 تن مواد مخدر در تهران
 

عکس های امحاء 4 تن مواد مخدر در تهران
 
 

عکس های امحاء 4 تن مواد مخدر در تهران
 

عکس های امحاء 4 تن مواد مخدر در تهران
 
سردار ساجدی نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ
 

عکس های امحاء 4 تن مواد مخدر در تهران
 

عکس های امحاء 4 تن مواد مخدر در تهران
 
تقدیر پرسنل نیروی انتظامی در مراسم امحاء 4 تن مواد مخدر با حضور تمدن، استاندار تهران
 

عکس های امحاء 4 تن مواد مخدر در تهران

عکس های امحاء 4 تن مواد مخدر در تهران
 

عکس های امحاء 4 تن مواد مخدر در تهران
 

عکس های امحاء 4 تن مواد مخدر در تهران
 

عکس های امحاء 4 تن مواد مخدر در تهران
 

عکس های امحاء 4 تن مواد مخدر در تهران
 
مراسم امحاء 4 تن مواد مخدر در تهران
 
 

عکس های امحاء 4 تن مواد مخدر در تهران

عکس های امحاء 4 تن مواد مخدر در تهران

عکس های امحاء 4 تن مواد مخدر در تهران
 
 

تبلیغات