تبلیغات

تبلیغات

صندلهای بدون پاشنه زنانه جدید

مجموعه : زنان
صندلهای بدون پاشنه زنانه جدید
صندلهای بدون پاشنه زنانه جدید
http://www.taknaz.ir/ax1/197/1.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/197/2.jpg
صندل لا انگشتی با بست بزرگ مربعی طلایی
http://www.taknaz.ir/ax1/197/3.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/197/4.jpg
 
صندل لا انگشتی با گلهای برجسته
http://www.taknaz.ir/ax1/197/5.jpg
صندل با دو بند باریک نقره ای روی پا و یک بند بست دار دور مچ
http://www.taknaz.ir/ax1/197/6.jpg
صندل براق مدل لایه های پهن
http://www.taknaz.ir/ax1/197/7.jpg
صندل چند رنگ با دور شست کرم، دور مچ پارچه ای کرم و روی پا مشکی
http://www.taknaz.ir/ax1/197/8.jpg
صندل مخملی مشکی طرح سه گل با میخهای دایره ای ریز
 

تبلیغات