تبلیغات

تبلیغات

عکس های بزرگترین شاخ گاو!

عکس های بزرگترین شاخ گاو!

گاوی که مشاهده می کنید، نامش lurch است و رکورد بزرگترین شاخ‌های جهان را در اختیار دارد!

شاید کمی عجیب به نظر برسد اما این شاخ‌ها واقعی هستند!

طول هر یک از این شاخ‌ها 92.25 سانتی‌متر و وزن هر یک از آنها بیشتر از 100پوند (45کیلوگرم) می‌باشد.

عکس های بزرگترین شاخ گاو!

عکس های بزرگترین شاخ گاو!

عکس های بزرگترین شاخ گاو!

عکس های بزرگترین شاخ گاو!

عکس های بزرگترین شاخ گاو!

عکس های بزرگترین شاخ گاو!

عکس های بزرگترین شاخ گاو!

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

 

تبلیغات