تبلیغات

تبلیغات

تحول در سرویس اخبار گوگل

مجموعه : دنیای آنلاین
سرویس اخبار گوگل یا Google News باز هم دستخوش تغییراتی شده و امكانات تازه ای به آن اضافه شده است.

این اولین بار است كه از سال 2002 بدین سو سرویس اخبار گوگل به طور اساسی متحول می شود. این سرویس حاوی سرخط اخبار سایت ها و خبرگزاری های مختلف است كه در دسته های مختلف طبقه بندی می شوند.

مهم ترین مزیت این سرویس افزایش تعداد مراجعان به وب سایت های خبری است این سایت هر ماه یك میلیارد بازدیدكننده را روانه وب سایت های مختلف می كند تا اخبار متنوعی را از منابع مختلف مطالعه كنند. شخصی سازی این سرویس بر حسب نیازهای كاربران مهم ترین علت اعمال تغییرات تازه عنوان شده است.

یكی از مهم ترین بخش های اضافه شده اخبار برای شما یا news for you نام دارد و به كاربران امكان می دهد تا با مشخص كردن میزان علاقه خود به اخبار بخش های مختلف، ترتیب و چینش آنها را مشخص كنند.

تسهیل به اشتراك گذاری اخبار، امكان دسته بندی دقیق تر اخبار و مشخص كردن تعداد آنها در هر بخش از جمله امكانات تازه سرویس اخبار گوگل است.

كاربران همچنین می توانند از این پس مشخص كنند كه اخبار از كدام منابع خبری برای آنها انتخاب شده و به نمایش درآید. درجه بندی منابع خبری بر اساس علاقه كاربر به آنان امكان می دهد تا به اخبار بر حسب سلیقه خود دسترسی پیدا كنند.

منبع : زمانه

 

تبلیغات