تبلیغات

تبلیغات

تنگی هیپرتروفیك زیر آئورت

مجموعه : پزشکی و سلامت

اطلاعات اولیه

توضیح كلی
تنگی هیپرتروفیك زیر آئورت با علت ناشناخته عبارت است از یك بیماری مزمن قلب كه در آن عضله قلب بزرگ شده و مانع پمپاژ مناسب خون توسط قلب می شود. برون ده قلب بسته به این كه تنگی باعث انسداد مجرای خروجی شود یا خیر ممكن است كم ، طبیعی یا زیاد باشد. اگر برون ده قلب طبیعی باشد، این بیماری ممكن است تا سال ها پنهان باقی بماند.
علایم شایع
درد قفسه سینه (آنژین صدری )
نامنظم بودن ضرباهنگ قلب
غش كردن
تنگی نفس
ورم پا و مچ پا
گشادشدن سیاهرگ های گردن
نارسایی قلبی
صدای غیرطبیعی در قلب
علل
ضخیم شدگی بطن چپ قلب با علت ناشناخته . این امر موجب انسداد جریان خون می شود، و قلب ممكن است ناتوان از پمپاژ خون به حد كافی به هنگام فعالیت بدنی باشد. در بعضی از موارد، این بیماری به صورت توارث غالب به ارث می رسد.
عوامل افزایش دهنده خطر
سابقه خانوادگی این بیماری
پیشگیری
اگر سابقه خانوادگی این بیماری را دارید، پیش از تشكیل خانواده برای مشاوره ژنتیكی مراجعه كنید.
عواقب مورد انتظار
علایم را می توان با دارو یا جراحی تحت كنترل در آورد، اما ممكن است نیاز به تغییر در شیوه زندگی وجود داشته باشد.
عوارض احتمالی
نامنظمی ضربان قلب
عفونت باكتریایی دریچه قلب
مرگ ناگهانی
درمان

اصول كلی
بررسی های تشخیصی ممكن است شامل موارد زیر باشند: كاتتریزاسیون قلب برای اندازه گیری جریان خون و فشار محفظه های مختلف قلب ؛ عكس برداری از قلب با اشعه ایكس ؛ نوار قلب ؛ و اكوكاردیوگرافی (بررسی قلب با امواج فراصوت به كمك وسیله ای كه روی سینه گذشته می شود).
اهداف درمان عبارتند از شل كردن بطن و تخفیف انسداد مسیر خروجی پمپاژ قلب . درمان معمولاً اول بار با دارو صورت می پذیرد.
باید تحت نظارت دقیق پزشكی قرار گرفت .
مشاوره روانی برای كمك به سازگاری با اثرات عاطفی بیماری مزمن
جراحی برای كم كردن انسداد، در صورتی كه دارو نتواند مؤثر واقع شود.
استفاده از دستگاه شوك قلبی برای درمان نامنظمی های ضربان قلب كه جان بیمار را در معرض خطر قرار داده اند و بهبود برون ده قلب
همیشه یك دست بند یا گردن آویز كه نشاندهنده بیماری شما باشد به همراه داشته باشید.
افراد خانواده ، دوستان نزدیك و آشنایان محل كار باید احیای قلبی ـ ریوی را فرا گیرند تا در صورت بروز ایست قلبی بتوانند به شما كمك نمایند.
داروها
داروهای مسدودكننده بتا آدرنرژیك (معمولاً پروپرانولول ) یا داروهای مسدودكننده كانال كلسیمی برای پیشگیری از نامنظمی های ضربان قلب تجویز خواهند شد.
برای درد آنژینی از نیتروگلیسیرین استفاده نكنید. این دارو باعث گشادشدن سرخرگ ها می شود كه زیانبار است .
فعالیت
پزشك راهنمایی لازم در مورد مقدار مجاز و ایده آل فعالیت بدنی را به شما ارایه خواهد داد. توانایی شما در افزایش فعالیت به پاسخ شما به درمان بستگی خواهد داشت . هیچگاه به دید یك فرد معلول به خود نگاه نكنید.
باید از فعالیت های بدنی و ورزش شدید خودداری شود، زیرا خطر مرگ ناگهانی زیاد است .
رژیم غذایی
معمولاً رژیم خاصی توصیه نمی شود. اگر مایع درون بدن شما تجمع یافته باشد (یك علامت احتمالی از نارسایی احتقانی قلب )، ممكن است توصیه به مصرف رژیم كم نمك شود.
در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمایید
اگر شما دچار علایم تنگی هیپرتروفیك زیر آئورت با علت ناشناخته هستید، یا علایم به هنگام درمان بدتر شده اند.
اگر دچار علایم جدید و غیر قابل توجیه شده اید. داروهای مورد استفاده در درمان ممكن است عوارض جانبی به همراه داشته باشند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز


تبلیغات