تبلیغات

تبلیغات

شهنام شهابی از 8 سالگی بازیگر بودم

شهنام شهابی از 8 سالگی بازیگر بودم

 
 

شهنام شهابی متولد سال 1361 است و لیسانس ادبیات نمایشی دارد، او از 8 سالگی وارد عرصه بازیگری شده و پلههای پیشرفت را یكییكی پیموده است. او در سریال تاوان كه روزهای زوج از شبكه 3 پخش میشود، ایفاگر یكی از نقشهای اصلی با نام «هومن» است، نقشی خاكستری كه او به خوبی از پس ایفای آن برآمده است، به همین بهانه با او گفتگویی داشتیم.

تاوان

از طرف «برزو نیكنژاد» به عوامل سریال «تاوان» معرفی شدم، ظاهرا تا قبل از آن آقای شاهحسینی از تعداد زیادی از بازیگران تست گرفته بود. ایشان بعد از اینكه از من تست گرفتند و با هم حرف زدیم، گفتند از هر جهت برای این نقش مناسب هستید و این طور شد كه من «هومن» سریال تاوان شدم.

شرط اول كار، آمادگی بدنی…

در این سریال بازیگران باید حسابی جنب و جوش داشته و به همین خاطر باید از قوای بدنی نسبتا خوبی برخوردار باشند بنابراین همگی سعی میكردند به لحاظ فیزیكی، خودشان را در سطح خوبی نگه دارند، هنوز 2 ماه از كار نگذشته بود كه من در یكی از سكانسها باید از یك دیوار نسبتا بلند میپریدم، همین كه پریدم ناگهان لیز خوردم و افتادم و دستم از سه نقطه شكست… بر اثر آن شكستگی یك آخ بلند كشیدم كه بعدها از همان صحنه در سریال هم استفاده شد و انصافا حسابی طبیعی از كار در آمد… در آن شرایط وقتی به بیمارستان مراجعه كردم پزشكان گفتند دستم باید عمل شود. نمیتوانستم كار را نصفه و نیمه رها كنم به همین خاطر بقیه سكانسها را با همان دستی كه وبال گردنم بود بازی كردم، از طرفی، هم باید درد دستم را تحمل میكردم و هم باید مراقب بودم تا این درد خللی در بازیام ایجاد نكند. خیلی برایم سخت بود، اما وقتی پای عشق در میان باشد هیچ سختی معنا ندارد، بنابراین با عشق كارم را ادامه دادم…

فقط بازیگری

بعضیها از من میپرسند اگر آن روز آقای عیاری شما را در خیابان نمیدید باز هم به این حرفه روی میآوردی؟ جواب دادن به این سوال كمی سخت است. واقعیتش آن است كه در خانواده ما كسی در بازیگری و حرفههای نظیر آن اشتغال نداشته است؛ پدرم دندانپزشك است و مادرم خانهدار… و من كاملا اتفاقی وارد این عرصه شدم، شاید اگر آن روز آقای عیاری من را نمیدید سرنوشت من به گونهای دیگر رقم میخورد.

بیرقیب بودیم

با اینكه پخش این سریال با جامجهانی هم زمان بود و بعضیها فكر میكردند از این سریال استقبال نشود اما خوشبختانه استقبال خوبی از آن به عمل آمد به طوری كه باعث تعجب عده زیادی شد و این نشانگر آن است كه كار خوب، همیشه طرفداران خودش را دارد.

ورود به عرصه بازیگری

ورود من به عرصه بازیگری كاملا اتفاقی بود. من آن زمان یك پسر بچه 8 ساله بودم كه هیچ شناختی نسبت به دنیای بازیگری و سینما نداشتم. وقتی آقای عیاری از من برای بازی در فیلمشان به نام «دلپذیر» دعوت به كار كرد خانوادهام به شرطی قبول كردند كه به درسم لطمهای وارد نشود، من هم از اینكه میدیدم به بهانه بازی كردن میتوانم به مدرسه نروم حسابی خوشحال شدم هر چند كه همیشه درسهایم را میخواندم تا خانوادهام مخالفتی با بازیگری من نداشته باشند. به مرور زمان به این حرفه حسابی علاقهمند شدم و احساس كردم ناخواسته مرا به سمت خودش میكشاند شاید به همین خاطر هم بود كه در دانشگاه در رشته ادبیات نمایشی درس خواندم تا به آموزههای تجربیام سر و شكل آكادمیك بدهم.

مشورت

من در هر كاری با خانواده مشورت میكنم چرا كه معتقدم مشورت كردن به مراتب بهتر از مشورت نكرده است. هنوز هم وقتی كاری به من پیشنهاد میشود فیلمنامهاش را به مادر و پدر و خواهرهایم میدهم كه بخوانند و نظرشان را به من بدهند. در مورد اینكه آنها از من انتقاد میكنند یا نه هم باید بگویم آنها معمولا هوای مرا دارند و اگر انتقادی میكنند سعی دارند با ملاحظه آن انتقاد را مطرح كنند.

ورود به عرصه بازیگری

ورود من به عرصه بازیگری كاملا اتفاقی بود. من آن زمان یك پسر بچه 8 ساله بودم كه هیچ شناختی نسبت به دنیای بازیگری و سینما نداشتم. وقتی آقای عیاری از من برای بازی در فیلمشان به نام «دلپذیر» دعوت به كار كرد خانوادهام به شرطی قبول كردند كه به درسم لطمهای وارد نشود، من هم از اینكه میدیدم به بهانه بازی كردن میتوانم به مدرسه نروم حسابی خوشحال شدم هر چند كه همیشه درسهایم را میخواندم تا خانوادهام مخالفتی با بازیگری من نداشته باشند. به مرور زمان به این حرفه حسابی علاقهمند شدم و احساس كردم ناخواسته مرا به سمت خودش میكشاند شاید به همین خاطر هم بود كه در دانشگاه در رشته ادبیات نمایشی درس خواندم تا به آموزههای تجربیام سر و شكل آكادمیك بدهم.

خوانندگی و انتشار یك آلبوم

من كلا به خوانندگی علاقهمندم، در سریال تاوان هم چند ترانهای را اجرا كردم و قصد دارم به زودی اولین آلبومم به نام «كاپیتان» را امسال روانه بازار كنم. خوانندگی برای من چندان جنبه حرفهای ندارد و بیشتر دلی است.
 

تبلیغات