تبلیغات

تبلیغات

۲۰۰ هزار كودک فقیر ماهانه ۲۰ هزار تومان برای تغذیه

مجموعه : مجله خبری
۲۰۰ هزار كودک فقیر ماهانه ۲۰ هزار تومان برای تغذیه
200 هزار كودك بین ۶ ماه تا ۶ سال تحت پوشش طرح بهبود وضعیت غذایی كودكان قرار گرفتند و ماهانه ۲۰ هزار تومان برای سبد غذایی آنها پرداخت می شود.
 

سید عبدالله عمادی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا» با بیان اینكه در حال حاضر اقدامات خوبی در زمینه كاهش سوء تغذیه بین كودكان انجام شده است، گفت: آمار سوء تغذیه بین كودكان از ۱۵ درصد به ۸ درصد كاهش پیدا كرده است.

وی با بیان اینكه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی همكاری خوبی با وزارت بهداشت و درمان در كاهش سوء تغذیه كودكان بین ۶ ماه تا ۶ سال دارد، اظهار داشت: شناسایی كودكان توسط وزارت بهداشت انجام می شود ضمن اینكه وزارت رفاه تمام اعتبارات این بخش را به عهده دارد.

وی تصریح كرد: از سال گذشته ۲۰۰ هزار كودك بین ۶ ماه تا ۶ سال در طرحی تحت عنوان بهبود وضعیت غذایی كودكان قرار گرفتند كه وزارت رفاه ماهانه ۲۰ هزار تومان در خصوص هزینه های سبد غذایی آنها به نهادهای حمایتی از جمله كمیته امداد و سازمان بهزیستی پرداخت می كند.

عمادی اضافه كرد: یكی از برنامه های اصلی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی شناسایی كودكان در زمینه سوء تغذیه است كه خوشبختانه در این مدت كارهای خوبی برای این گروه انجام شده است.

مدیر كل دفتر مطالعات اجتماعی و فقرزدایی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به برنامه های آینده این معاونت اشاره كرد و گفت: شناسایی افراد محروم و نیازمند از جمله برنامه های این بخش برای اجرای قانون هدفمند كردن یارانه هاست.

وی با ابراز امیدواری از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها در كشور تصریح كرد: با اجرای این قانون وضعیت زندگی مردم نسبت به گذشته بهتر خواهد شد ضمن اینكه برنامه ریزی شده است تا افراد نیازمند و محروم یارانه بیشتری را دریافت كنند.

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات