تبلیغات

تبلیغات

تیراندازی اراذل و اوباش در اصفهان

مجموعه : مجله خبری
بر اثر اوباشگری گروهی از اراذل شهر اصفهان طی چند ساعت 3 نفر راهی بیمارستان شدند.

 

پنجشنبه شب گروهی از اراذل و اوباش شهر اصفهان به سرکردگی شرور / هادی م / در خیابان امام خمینی اصفهان بعد از اقدام نافرجام در ربایش نوجوانی 15 ساله اقدام به حمله به خانواده ای ساکن خیابان مذکور نموده و پس از وارد کردن چندین ضربه با قمه به پدر خانواده زمانی که حاضرین در محل برای کمک به خانواده یاد شده اقدام می کنند گروه اوباش با شوکرهای الکتریکی به حاضرین حمله که یکی از افراد مورد حمله در حال حاضر بشدت آسیب دیده است اوباش بعد از ناکامی در فرار از صحنه با استفاده از دو سلاح کمری اقدام به شلیک حدود 5 گلوله بصورت مستقیم به سوی مردم می نماید که خوشبختانه هیچ یک از شهروندان در این تیراندازی آسیب ندیده اند.

 

 

با پیگیری خبرنگار ثانیه مشخص شد گروه مذکور چند روز قبل از این درگیری با حمله به یک فرد رهگذر و وارد کردن چندین ضربه چاقو به نامبرده باعث بستری شدن فرد یاد شده در بخش مراقبت های ویژه بیمارستانی در اصفهان شده اند.

 

 

همچنین برادر دیگر شرور / هادی م بنام اسماعیل / که از اوباش مشهور و سابقه دار می باشد به دلیل قتل عمد در سال 84 هنوز تحت تعقیب پلیس می باشد.

 

متاسفانه با توجه به شناخت نیروی انتظامی از چنین گروه هایی تا کنون اقدام قابل توجهی برای دستگیری نامبردگان انجام نشده است.

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات