تبلیغات

تبلیغات

عکس زیبا و جدید از همه آسمان

مجموعه : دانش و فناوری
عکس زیبا و جدید از همه آسمان
این تصویر آنچه که در ماورای زمین به چشم تجهیزات حساس به نور پلانک مرئی دیده می شوند را به تصویر کشیده است.تلسکوپ پلانک آژانس فضایی اروپا که سال گذشته توسط آژانس فضایی اروپا به فضا فرستاده شده است اولین

تصویر کامل از جهان را منتشر کرد.

به گزارش مهر، پلانک برای کشف منشاء جهان هستی به فاصله ای یک میلیون مایلی فرستاده شده و ماموریت آن بررسی سن، محتوی و روند تکاملی جهان هستی به واسطه مطالعه بر روی بقایای به جا مانده از انفجار بزرگ است.

در ماه سپتامبر سال گذشته اولین تصاویر از این تلسکوپ به زمین ارسال شد که در آن نواری از نورهای قدیمی و کهن در میان آسمان به ثبت رسیده بود؛ اکنون پلانک تصویری کامل از آسمان را ثبت کرده است.

این تصویر آنچه که در ماورای زمین به چشم تجهیزات حساس به نور پلانک مرئی دیده می شوند را به تصویر کشیده است. بخش غالب این تصویر بخشهای بزرگی از کهکشان راه شیری است. خط افقی درخشانی که از میان تصویر عبور کرده صفحه اصلی کهکشان راه شیری، جایی که زمین و خورشید در آن قرار دارند را نمایان کرده است. همچنین در این تصویر می توان انفجارهای عظیمی از ابرهای غبار کیهانی را نیز مشاهده کرد.

بر اساس گزارش بی بی سی، دانشمندان برای تحلیل و بررسی این تصویر سالها زمان صرف خواهند کرد تا شاید دریابند جهان هستی چگونه به شکل کنونی اش دیده می شود. به گفته محققان در "کالج امپریال لندن" آنچه در این تصویر دیده می شود ساختار گازی و غباری کهکشان راه شیری است که اطلاعات عظیمی درباره آنچه در همسایگی خورشید در حال وقوع است را آشکار می کند. در عین حال این تصویر اطلاعات زیادی از چگونگی شکل گیری کهکشانها در مقایسه با دیگر کهکشانها را در خود به ثبت رسانده است.
 
 
 

تبلیغات