تبلیغات

تبلیغات

تلویزیونهای سه بعدی

مجموعه : دانش و فناوری
تلویزیونهای سه بعدی برای چسم و مغز انسان خطری ندارد
 
تهران/ واحد مرکزی خبر/ علمی 89/4/16 یک دانشمند استرالیایی خطر تلویزیون سه بعدی را برای انسان کم اهمیت دانست و اعلام کرد خطر این تلویزیونها، بیشتر از تلویزیون های معمولی نیست.

پروفسور کالین کلیفورد از دانشگاه سیدنی امروز ، چهارشنبه، گفت، در سالهای گذشته تصاویر سه بعدی را با عینکهای مخصوص نگاه می کردند یعنی پرده نمایش درست مقابل چشمها و روی عینکهای مخصوص قرار داشت و تصویر ارائه شده به هر چشم اندکی با هم تفاوت داشت.

وی افزود،این عینکها هر یک ازچشم ها را مجبور می کند روی یک نقطه بسیار نزدیک متمرکز شود، درحالیکه مغز کاربر، تصاویر اشیای دورتر را دریافت می کند. وی گفت وقتی فرد به دور نگاه می کند این سمت دهی طبیعی نیست و این مسئله ممکن است سیستم رفتاری مغز را بر هم بزند. به گفته وی ، با توجه به اینکه معمولا به تصاویر تلویزیون سه بعدی از فاصله دورتر نگاه می شود، بعید به نظر می رسد ، چشم ها و مغز به عمق زمینه توجه کنند. استدلالی وجود دارد که تلویزیونهای سه بعدی فعلی ، برای مغز کمتر از تلویزیونهای معمول دوبعدی ضرر دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از سیدنی، بطور کلی، برای نگاه کردن به هر نوع تلویزیونی باید از صفحه آن دو تا سه متر فاصله داشت و مدت محدودی پای تلویزیون نشست.

 

تبلیغات