تبلیغات

تبلیغات

دوست داشتنی ترین بنا(1)

خانواده، واحدِ بنیادینِ جامعه وکانون اصلی رشد وتعالی انسان است وتوافقِ عقیده وآرمانی در تشکیل خانواده، زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد انسان است.

محبوب ترین بنا نزد خداوند متعال ازدواج می باشد. از پیامبر اکرم(صلوات الله علیه وآله) نقل شده است که حضرت فرمودند: مابُنِیَ بَناء فی الاسلامِ أَحَبّ إلی الله عزوجل من التَزویج « از اسلام بنائی محبوب تر در نزد خداوند از ازدواج بناء نشده است.
خداوند بنای ازدواج را از همه بیشتر دوست می دارد، ازدواج در میان ادیان مختلف با هر شکلی، یک بنای مقدس در پیشگاه حق تعالی است، امری بسیار ارزشمند وارزنده که حتّی درقانون اساسی جمهوری اسلامی، نیز راه اندازی و زمینه سازی برای تشکیل خانواده از وظایف مهم دولت اسلامی قرار داده شده است.
خانواده، واحدِ بنیادینِ جامعه وکانون اصلی رشد وتعالی انسان است وتوافقِ عقیده وآرمانی در تشکیل خانواده، زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد انسان است.

اهمیت ازدواج

در اسلام ترک ازدواج مذمت شده است و پیامبر اکرم (صلوات الله علیه وآله) بی همسران را، بدترین امت خویش قلمداد کرده اند: «سِرارُ أُمَّتی عُزّالُها» بدترین گروه از امّت من کسانی هستند که ازدواج نکرده اند.
ازدواج عامل تحکیم ایمان است ودر مورد انجام هیچ عمل دیگری نیامده است که یک سوّم ویا دوسوّم ایمان را حفظ می کند، ولی در تعالیم اسلام، داشتن ونداشتن همسر بهای داشتن ونداشتن ایمان قلمداد شده است؛« فَقَد أَحرَزَنِصفَ دِینِه » براستی نصف دین خود را احراز کرده وبه دست آورده است.
پیامبر(صلوات الله علیه وآله) فرموده اند: «النِّکاحُ سُنَّتِی فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتی فَلَیسَ مِنِّی » ازدواج سنت من است، هرکس از این سنت سرپیچی کند از من نیست.

حجت الاسلام والمسلمین آقاتهرانی

 

تبلیغات