تبلیغات

تبلیغات

مرد سالار است یا زن

بهتر است که در زندگی یک اصلی را قرار دهید، به نام اصل جایگزینی که برای خانم تان همان چیزی را بخواهید که برای خود می خواهید؛ و از خانم تان هم این توقع را داشته باشید که برای شمابخواهد همان چیزی که برای خود می خواهد.
 

آنچه که بعضاً در خانواده ها باعث افتراء و اختلاف می شود و جوان ها هم نمی توانند این مسئله را حل کنند، این است که نمی دانند الآن همسری دارند و مادری. بین این دو را نمی توانند جمع کنند؛ و گاهی از اوقات به خاطر مادرشان، همسرشان را اذیت می کنند و گاهی هم به خاطر همسرشان، مادرشان را اذیت می کنند. بالاخره خودشان را جهنمی می کنند. بدهکار و یا مدیون هر دوی این ها می شوند و این بسیار بد است.

واجب است که او را اطاعت کنم

البته همه ی مادرها یکسان نیستند. برخی از مادرها قبل از ازدواج پسرشان خیلی دستور می دادند. این کار را بکن، این کار را نکن. الآن هم می خواهد به این حالت رفتار کند. گویا خبر ندارد که پسرش زن گرفته است. بنابر این می خواهد همان رفتار های قدیم خود را ادامه دهد. خوب وقتی که این گونه شود و پسر بخواهد مادر را داشته باشد، مسلماً زندگی اش سخت است. این طور مواقع چه کار باید بکنیم؟
گذشته از این، وقتی که پسر هنوز ازدواج نکرده است، فقط از مادر حرف شنوی دارد؛ از همین رو بعد از ازدواج به مشکل بر می خورد. قبل از این که عروس خانم بیاید حرف کسی را نمی شنیده است الاّ مادرش. اما حالا فردی به خانه اش آمده به نام همسر، که برخی اوقات باید دستور بدهد و برخی اوقات باید دستور بگیرد. حالا آیا در خانه مرد سالاری است، یا زن سالاری. یا هردو یا هیچ کدام. فکر می کنم هیچ کدام باشد. نه مرد سالار است نه زن، فقط خدا سالار است و خلاص.
خدا در قرآن فرموده است که هر چه پدر و مادرت گفت اطاعت کن مگر آن که شما را به گناه تشویق کنند.در هر جایی از اسلام خط قرمز هایی وجود دارد. اسلام پر است از خط قرمز، تمامی محرمات در اسلام خط قرمز دارد.
دقت کنید، اطاعت مادر و پدر من بر من واجب است، ولی اطاعتشان بر همسر من واجب نیست. از طرفی هم اطاعت مادر و پدر همسرم بر او واجب است ولی بر من واجب نیست. درست شد. در نتیجه مادر و پدر من، برای من، مقدم تر از مادر و پدر همسرم است و مادر و پدر همسرم، برای او ، مقدم تر از پدر و مادر من می باشد.
هر چیزی را که خدا پیغمبر نپسندد بد است. ما معیار حق را اشخاص نمی دانیم. پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرمودند : میزان حق و باطل به شخصیت افراد نیست بلکه باید حق و باطل را بشناسیم.
اگر می خواهید در زندگی تان برکت معنوی و مادی داشته باشید ادب را نسبت به پدر و مادر تان رعایت کنید. کسانی که می شناسم و می بینم که به جایی رسیده اند، دلیلشان این بوده است که به پدر و مادرشان ادب خاصی داشته اند.
بهتر است که در زندگی یک اصلی را قرار دهید، به نام اصل جایگزینی که برای خانم تان همان چیزی را بخواهید که برای خود می خواهید؛ و از خانم تان هم این توقع را داشته باشید که برای شما بخواهد همان چیزی که برای خود می خواهد. خیلی قشنگ، هر دونفرتان جایگزینی کنید. اگر این طوری باشد، در عمل جایی برای این که در زندگی چالشی بین زن و شوهر بیافتد وجود نخواهد داشت.

مرتضی آقاتهرانی

 

تبلیغات