تبلیغات

تبلیغات

بزرگترین گالری هنری جهان

بزرگترین گالری هنری جهان

گالری هنری موسوم به “قصر زمستانی“در سن پترز بورگ در روسیه متشکل از 322 گالری فرعی است که دارای3,000,000 اثر هنری و شی عتیقه میباشد.بزرگترین گالری در جهان است.این موزه بزرگ به رنگ های سبز و سپید میباشد و دارای 1786 درب،1945 پنجره،1500 اتاق و 117 پلکان میباشد.و 150 متر درازا و 30 متر بلندای آن است.

قصر زمستانی :: Winter Palace

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات