تبلیغات

تبلیغات

تست عملکرد نمیکره راست مغز / یک سوال ساده

تست عملکرد نمیکره راست مغز / یک سوال ساده
 
جاهای خالی رو با چه اعدادی باید پر کرد؟
 ۱۰, ۲۰, ….., ۱۵, ۱۰۰۰, ……, ۱۶

 عجله نکنید!
کمی‌فکر کنید، سوال زیاد مشکلی نیست ولی اگر قادر به حل این سوال باشید
نشان فعالیت خوب سمت راست مغز شماست!
برای دیدن جواب صحیح بروید پایین.
 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 


 .

 .

 .

 .
 .

 .

 .

 .
 .

 .

 .

 .

 ۱۰, ۲۰, ۳, ۱۵, ۱۰۰۰, ۶۰, ۱۶

 ده بیست سه پونزده، هزار و شصت و شونزه!!

 

راستی اون قضیه‌ی سمت راست مغز رو هم جدی نگیرید!

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات