تبلیغات

تبلیغات

امام علی(علیه السلام) در منابع اهل سنّت

20 حدیث درباره مقام ومنزلت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) به نقل از کتب اهل سنّت

1. …و لما نزلت هذه الایه (61 آل عمران): «فقل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائكم…» دَعا رسول الله صلى الله علیه و آله، علیا و فاطمه و حسنا و حسینا، فقال: اللهم هولاء اهلى
وقتى این آیه شریفه نازل شد:
«پس بگو بیائید بخوانیم فرزندان خود را و فرزندان شما را…» آنگاه رسول خدا (صلى الله علیه و آله) على و فاطمه و حسن و حسین را خواند و گفتند: خدایا اینها اهل من هستند.

صحیح مسلم كتاب الفضائل جزء 15 و 16 باب 3 حدیث 2404 دارالكتب العلمیة بیروت

2. عن ابن عباس قال: اول من صلى على
‏ابن عباس گوید: اولین كسى كه نماز گزارد، على علیه السلام بود.

سنن ترمذى كتاب المناقب ـ دار الكتب العلمیه بیروت

3. قال النبى صلى الله علیه و آله: لِعلى انت منى و انا منك

پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله) به على (علیه السلام) فرمود: تو از منى و من از تو هستم .

صحیح البخارى كتاب الصلح باب 579 صفحه 364 حدیث 904 جزء 3 و 4 دار القلم بیروت

4. عن ابن عباس: أَنَّ رسول الله صلى الله علیه و آله امر بسد الابواب الا باب على
همانا رسول خدا صلى الله علیه وآله امر فرمودند به بستن درب همه خانه‏هایى كه به مسجد باز مى‏شد مگر درب خانه على علیه السلام.

سنن الترمذى كتاب المناقب، باب 21، حدیث 3732، صفحه 599، دار الكتب العلمیة بیروت

5. قال له «على» رسول الله صلى الله علیه وآله: انت یا على اخى فى الدنیا و الاخره
رسول خدا (صلى الله علیه واله) به على (علیه السلام) فرمود: یا على تو در دنیا و آخرت برادر من هستى.

سنن الرترمذى ج 5 باب 21 حدیث 3720 ص 595 كتاب المناقب دارالكتاب العملیة بیروت

6. عن النبى (صلى الله علیه وآله و سلم) قال: من كنت مولاه فعلى مولاه
هر كسى من رهبر اویم على رهبر است.

سنن ترمذى كتاب المناقب جلد 5 باب 20 حدیث 3713 ص 591 دار الكتاب العملیة بیروت، سنن ابن ماجه جلد 1 باب 11 حدیث 116 ص 58 و 43 یوم الغدیر حجة الوداع دار احیاء تراث العربى

7. …ثم اردف رسول الله صلى الله علیه وآله و سلم بعلى بن ابیطالب فامره ان یؤذن ببراءة فاذن …علی فى اهل منى یوم النحر ببراءة و ان لا یحج بعد العام مشترك و لا یطوف بالبیت عریان
…سپس پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم) على (علیه السلام) را در پى او فرستاد پس امر فرمود: كه سوره برائت را در مكه به مردم اعلان و ابلاغ كن پس على (علیه السلام) در میان اهل منى در یوم النحر برائت را اعلان و ابلاغ نمود كه: بعد از امسال مشركى حج بجا نیاورد و هیچ عریانى طواف ننماید.

صحیح بخارى جزء 5 و 6 كتاب التفسیر باب 342 و 341 حدیث 1080 و 1081 ص 404 دار القلم بیروت

8. سمعت زید بن ارقم یقول: اول من اسلم علی
شنیدم زید بن ارقم گفت: اولین كسى كه اسلام آورد على علیه السلام بود.

سنن ترمذى كتاب المناقب دار الكتب العلمیة بیروت

9. عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله علیه وآله و سلم): انا دار الحكمهِ و علی بابها
حضرت على علیه السلام فرمود: پیامبر این چنین فرمود: من خانه حكمت و على درب آن است.

سنن ترمذى كتاب المناقب دار الكتب العملیه بیروت

10. قال رسول الله (صلى الله علیه و آله و سلم): لاعطین الرایة ـ او لیاخذن الرایة ـ غدا رجلا یحبه الله و رسوله او قال: یحب الله و رسوله فاذا نحن بعلی و ما نرجوه فقالوا هذا علی فاعطاه رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم ففتح الله علیه.
رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم) فرمود: هر آینه فردا پرچم را به مردى مى‏دهم [پرچم را مردى خواهد گرفت‏] كه خدا و رسولش او را دوست دارند [یا فرمود: او خدا و رسولش را دوست دارد] ناگهان على علیه‏السلام را دیدیم و حال آنكه امید به آمدن او نداشتیم اصحاب گفتند: این على علیه‏السلام است.
پس پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم پرچم را به او عطا فرمود و خداوند بدست على علیه‏السلام قعله خیبر را گشود.

صحیح بخارى جزء 5 كتاب فضائل اصحاب النبى صلى الله علیه و آله و سلم باب 39 ـ 220 و 221 دار القلم بیروت

11. كان رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم یقول: لا یحب علیا منافق و لا یبغضه مؤمن
منافق على را دوست ندارد و مؤمن دشمن على نیست.

سنن ترمذى جلد 5 باب 21 حدیث 3717 صفحه 594 دار الكتب العلمیة بیروت

12.  قال النبى (صلى الله علیه و آله و سلم) لِعلى كَرَّم الله وجهه الا ترضى ان تكون منى بمنزله هارون من موسى الا انه لیس نبى بعدى
پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم) به على (علیه‏السلام) فرمود: آیا راضى نیستى كه منزلت تو نسبت به من منزلت هارون نسبت به موسى باشد.

صحیح بخارى مجلد 3، جزء 6، ص 309، ح 857 دارالقلم بیروت

13. قال رسول الله (صلى الله علیه و آله و سلم): لعلى و فاطمة و الحسن و الحسین انا سلم لمن سالمتم و حرب لمن حاربتم
پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم) به على و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) فرمودند : با هر كس كه با شما آشتى است آشتى هستم و با هر كس كه با شما در جنگ است درجنگم.

سنن ابن ماجه‏مجلد 1 حدیث 145 صفحه 52 باب 11 داراحیاء التراث العربى

14. قال رسول الله (صلى الله علیه و آله و سلم): انا تارك فیكم الثقلین اولهما كتاب الله فیه الهدى و النور فخذوا بكتاب الله و استمسكوا به فحث على كتاب الله و رغب فیه ثم قال: و اهل بیتى اذكركم الله فى اهل بیتى اذكركم الله فى اهل بیتى اذكركم الله فى اهل بیتى
پیامبر(صلى الله علیه و آله و سلم) فرمودند: و من نزد شما دو چیز سنگین و مهم را بجا مى‏گزارم اولین آندو كتاب خداست كه در او هدایت و نور است پس آنرا برگیرید و به آن تمسك جویید سپس مردم را تشویق و ترغیب به كتاب خدا كرده و فرمودند: دومین آندو اهل بیت من هستند (و سه بار تكرار كردند) خدا را در مورد اهل بیت من بیاد داشته باشید (و رعایت حرمت و مقام آنها را بكنید و از آنها اطاعت نمایید.)

صحیح مسلم جلد 15 كتاب فضائل باب 4 حدیث 2408 دار الكتب العلمیة بیروت، سنن ترمذى جلد 5 كتاب مناقب باب 32 حدیث 3786 ص 621 دار الكتب العلمیة بیروت

15. قال رسول الله (صلى الله علیه و آله و سلم): ما تریدون من على؟ ان علیا منى و انا منه و هو ولى كل مؤمن بعدى
رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم) فرمودند: از جان على چه مى‏خواهید؟ على از من و من از اویم و او بعد از من رهبر هر مؤمنى است.

سنن ترمذى جلد 5، باب 20، حدیث 3712 صفحه 591 دارالكتاب العلمیة بیروت

16. عن على (علیه‏السلام) انه قال: انا اول من یجثو بین یدى الرحمن یوم القیامة، قال قیس: و فیهم انزلت: هذان خصمان اختصموا فى ربهم…(حج 19) قال هم الذین تبارزوا یوم بدر حمزة و على
از على (علیه‏السلام) روایت شده كه فرمود: من اولین كسى هستم كه در پیشگاه خداى رحمان روز قیامت مى‏ایستم. قیس گفت: در مورد آنها (على و حمزه) این آیه نازل شد: هذان خصمان اختصموا فى ربهم.. .(حج 19) گفت: آنها كسانى هستند كه روز بدر مبارزه كردند (حمزه و على علیه السلام)

صحیح بخارى جزء 5 و 6 باب 123 كتاب المغازى حدیث 465 ص 165 دارالقلم بیروت

17. قال اقبلنا مع رسول الله (صلى الله علیه و آله و سلم) فى حجته التى حج فنزل فى بعض الطریق فأمر الصلاة جامعة فاخذ بید على فقال الست اولى بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلى قال الست اولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى قال فهذا ولى من انا مولاه اللهم وال من والاه اللهم عاد من عاداه
با رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم) در ایامى كه حج گذارد همراه بودیم در راه در منزلى فرود آمدند و امر به نماز جماعت كردند آنگاه دست على علیه‏السلام را گرفتند پس گفتند آیا من سزاوارتر به مؤمنین از خودشان نیستم؟ عرض كردند بلى. فرمودند آیا من سزاوارتر به هر مؤمنى از خودش نیستم؟ عرض كردند بلى، پس فرمودند این«على» رهبر هر كسى است كه من رهبر او هستم خدایا دوست بدار كسى كه او را دوست بدارد و دشمن بدار كسى كه او را دشمن بداند.

سنن ابن ماجه مجلد 1 ح 116 باب 11 فى فضل اصحاب رسول الله (صلى الله علیه و آله و سلم) دارالكتب العملیة بیروت

18. عن على (علیه‏السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله علیه و آله و سلم): …رحم الله علیا اللهم ادر الحق معه حیث دار
پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم) فرمودند: خدا رحمت كند على را خدایا حق را با على به گردش آور هر كجا بگردد.

سنن ترمذى كتاب المناقب 50 باب 20 حدیث 3714 صفحه 633 احیاء التراث العربى بیروت.

19. پیامبر اكرم(صلى الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هنگامی كه خداوند اولین و آخرین را جمع كند و صراط بر جهنم نصب گردد، هیچكس از آن عبور نخواهد كرد مگر آن كس كه براتی حاكی از ولایت علی بن ابی طالب همراه دارد.

مناقب ابن مغازلی 42 / لسان المیزان ابن حجر عقلانی ، ج 1، ص 51/ میزان الاعتدال ذهبی،ج 1، ص28/ الصواعق المحرقة ، ص 75/ الریاض النضره محب طبری ، ج 3، ص 167.

مسند احمد حنبل، ج 1، ص 231 (طبع مصر) ; همان، ج 23، ص 212 ; همان، ج 21 ص 150 ; خصایص نسائی، ص 28

20. احمد حنبل پیشوای معروف اهل سنت، از ابن عباس نقل می‏کند که پیامبر فلان شخص (خلیفه‏ی نخست) را فرستاد و سوره‏ی، توبه را به او داد – تا به مردم، هنگام حج ابلاغ کند – سپس علی علیه السلام را به دنبال او فرستاد ،تا آن را از وی بگیرد و فرمود: «ابلاغ این سوره، تنها، به وسیله‏ی کسی باید باشد که او از من است و من از اویم‏»
 

a