تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

مبعث ، عید ختم ناامیدی

مجموعه : دینی
مبعث ، عید ختم ناامیدی
 
 
مبعث، عید بزرگ نجات ازسرگردانی،

عید ختم ناامیدی،

عید تمایز عدل و ستم،

عید بیداری و آگاهی،

و عید تعهد وهدایت بزرگ الهی است.

در این روز شریف بود که پیامبر رحمت

پس از چهل سال عبادت

وراز و نیاز به درگاه خداوند،

شایسته ابلاغ رسالت شد

و زمزم وحی،

در عمق جانش به جوشش درآمد

و آفاق را سیراب کرد.

در این روز، پیامبر امین،

با فرمان «اقرأ» بشر را

در آغوش پر مهر دیانت قرار داد

و دامنه بعثتش، تا همیشه تاریخ گسترده شد

و نام مبارکش، زینت‏بخش ملک و ملکوت گشت.

اینک پس از پانزده قرن،

سخن و تعلیم آن یگانه هستی،

هم‏چنان می‏درخشد، می‏تابد،

می‏سازد و پرورش می‏دهد.

از این رو، بعثت، نقطه عطفی

در زندگی سراسر عزت پیامبر امین بود

که آیات الهی را

بر گوش جان انسان‏هاترنم کرد

و جهل و جور، شرک و بت‏پرستی را

از صحنه زندگی دور ساخت.

تبلیغات