تبلیغات

تبلیغات

حاضر جوابی برنارد شاو در مقابل یک نویسنده جوان

مجموعه : داستان
روزی روزگاری نویسنده جوانی از جرج برنارد شاو پرسید: «شما برای چی می نویسید استاد؟» برنارد شاو جواب داد:«برای یک لقمه نان.»پسره بهش برخورد. پس توپید که:«متاسفم. برخلاف شما ما برای فرهنگ می نویسیم.»و برنارد شاو گفت: «عیبی ندارد پسرم. هر کدام از ما برای چیزی می نویسیم که نداریم.»
 

تبلیغات