تبلیغات

تبلیغات

نشانگان رای

مجموعه : پزشکی و سلامت

اطلاعات اولیه توضیح كلی نشانگان رای یك بیماری نادر در كودكان و نوجوانان كه مغز و سایر اعضای مهم را درگیر می سازد. علایم شایع استفراغ بیحالی خواب آلودگی گیجی دلیریوم تغییرات شخصیتی (تحریك پذیری ، پرخاشگری ) تشنج ضعف و فلج اندام های فوقانی و تحتانی دوبینی اختلال تكلم اغما علل ناشناخته .

 

نشانگان رای معمولاً در پی یك عفونت ویروسی بروز می كند. براساس مطالعات انجام شده در اكثر موارد ارتباطی بین مصرف آسپیرین در طی یك بیماری ویروسی ، به خصوص آبله مرغان و آنفلوانزا، و ایجاد این بیماری وجود دارد. عوامل افزایش دهنده خطر بیماری اخیر، نظیر آبله مرغان ، آنفلوانزا یا سایر بیماری های تنفسی مصرف آسپیرین در طی بیماری های ویروسی پیشگیری عدم مصرف آسپیرین در كودكان و نوجوانان زیر 18 سال در طی هر بیماری تبدار تا هنگامی كه بیماری توسط پزشك تشخیص داده شود. اگر بیماری كودك ویروسی شناخته شد هرگز نباید آسپیرین مصرف شود. عواقب موردانتظار با درمان در اكثر بیماران بیماری ، خفیف خواهد بود.

در اكثر موارد بهبود كامل حاصل می شود ولی در برخی موارد درجات متغیری از آسیب مغزی باقی می ماند. عوارض احتمالی آسیب مغزی دایمی ، اغما یا مرگ ناشی از بالا رفتن فشار مغزی پنومونی (ذات الریه ) نارسایی تنفسی اختلالات ریتم قلب یا حمله قلبی درمان اصول كلی بررسی های تشخیصی ممكن است شامل آزمایش هایی نظیر آزمایش های عملكرد كبد و بررسی مایع مغزی ـ نخاعی و نوار مغزی (الكتروانسفالوگرام كه فعالیت الكتریكی مغز را اندازه گیری می كند) باشد. بستری در بیمارستان برای درمان اختصاصی كه بسته به شدت بیماری تعیین می شود.

این درمان ممكن است شامل استفاده از لوله معده برای تغذیه ، سوند ادراری ، حمایت تنفسی با دستگاه مكانیكی تهویه مصنوعی ، دیالیز كلیوی ، تزریق خون ، پایش قلبی ـ عروقی و درمانهایی جهت كاهش فشار داخل مغز باشد. داروها مایعات وریدی داروهای ضدانعقاد برای پیشگیری از لخته شدن خون در طی دوره طولانی استراحت در بستر داروهایی برای كاهش تورم مغزی ، نظیر دگزامتازون آنتی بیوتیك ها در صورت بروز عفونت های باكتریایی ثانویه داروهای جدید نظیر ال ـ كارنی تین درا ین زمینه تحت مطالعه قرار دارند. فعالیت تا گذشتن مرحله حاد بیماری ، استراحت در بستر ضروری است .

 

پس از آن فعالیت های طبیعی خود را به تدریج از سر بگیرید. رژیم غذایی در اوایل بیماری تغذیه خوراكی ممنوع است ولی پس از بهبود رژیم خاصی نیاز نیست .

 

در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمایید اگر كودك شما دارای علایم نشانگان رای باشد. به محض بروز اولین علایم مغزی نظیر گیجی ، بیحالی یا غیره پزشك را در جریان بگذارید. عود علایم نشانگان رای یا بروز تب پس از بستری در بیمارستان اگر دچار علایم جدید و غیرقابل توجیه شده اید . داروهای تجویزی ممكن است با عوارض جانبی همراه باشند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات