تبلیغات

تبلیغات

ناركولپسی

مجموعه : پزشکی و سلامت
اطلاعات اولیه

توضیح كلی
ناركولپسی یك اختلال نادر خواب كه مشخصه آن عبارتست از حملات غیرقابل كنترل به خواب رفتن در هر جا یا هر زمان . پس از یك حمله خواب 15-10 دقیقه ای ، فرد تنها به مدت كوتاهی احساس آسایش می كند و پس از آن دوباره احساس ناخوشایند خواب آلودگی به سراغ وی می آید. این حملات خواب ممكن است در حال رانندگی ، صحبت كردن یا كاركردن رخ دهند. این عارضه در نوجوانی یا اوایل بزرگسالی بروز كرده و در سراسر زندگی ادامه می یابند.
علایم شایع
هر یك از علایم زیر (10% افراد دچار ناركولپسی دارای همه علایم زیر هستند):
حملات خواب كه ممكن است تا ده بار در طی یك روز رخ دهند. این حملات می تواند در طی مطالعه یا سایر فعالیت ها بروز كند، یك حمله خواب برای بیمار احساس سرحال بودن را به ارمغان می آورد، ولی ممكن است مدت كوتاهی بعد حمله دیگری عارض شود. وقوع رؤیاها، صداها یا توهم های واضح در شروع حمله خواب یا هنگام بیدار شدن
فلج موقت (از دست دادن ناگهانی قدرت عضلانی ) در طی حمله خواب یا درست قبل از بیداری كامل
خواب آلودگی غیرقابل اجتناب در طی روز
علل
نامشخص . درگیری احتمالی دستگاه ایمنی . گاهی این حالت در پی عفونت های مغزی یا صدمات سر بروز می كند.
عوامل افزایش دهنده خطر
سابقه خانوادگی مثبت از نظر این اختلال
هر یك از این دو مورد ممكن است باعث شعله ور شدن . حمله خواب گردند: فعالیت یكنواخت ، خنده طولانی .
پیشگیری
روش پیشگیری شناخته شده ای ندارد.
عواقب مورد انتظار
این اختلال در تمام طول عمر ادامه می یابد ولی طول عمر را كاهش نمی دهد. علایم ممكن است با بالا رفتن سن بدتر شوند. با این حال در خانم ها، علایم ممكن است پس از یائسگی بهبود یابد. درمان دارویی ممكن است تناوب حملات خواب را كاهش دهد.
عوارض احتمالی
آسیب های ناشی از وقوع یك حمله ناگهانی خواب در طی فعالیت های پرخطر
درمان

اصولی كلی
بررسی وضعیت خواب در یك آزمایشگاه خواب ممكن است توصیه گردد.
درمان معمولاً شامل در نظر گرفتن زمان های خواب منظم در طی روز به همراه داروهایی برای كمك به مهار خواب آلودگی است .
از یك دستبند یا گردن آویز كه نشان دهنده بیماری شما برای دیگران باشد، استفاده كنید.
داروها
از داروهای محرك كه سطح هوشیاری روزانه را افزایش می دهند ممكن است استفاده شود.
داروهای ضدافسردگی برای سایر علایم (فلج لحظه ای ) ممكن است تجویز شود.
فعالیت
از پرداختن به فعالیت هایی كه وقوع خواب ناگهانی در طی آنها خطر صدمه دیدن را به دنبال دارد، نظیر رانندگی در مسافت های طولانی ، بالا رفتن از نردبان یا كاركردن در اطراف ماشین آلات خطرناك ، اجتناب كنید.
ورزش گاهی می تواند تعداد حملات خواب را كاهش دهد. برای رسیدن به حداكثر تناسب فیزیك خود تلاش كنید.
رژیم غذایی
رژیم خاصی نیاز نیست .
در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمایید
اگر شما یا یكی از اعضای خانواده تان دارای علایم ناركولپسی باشید.
اگر دچار علایم جدید و غیرقابل توجیه شده اید. داروهای تجویزی ممكن است با عوراض جانبی همراه باشند.
اطلاعات اولیه

توضیح كلی
ناركولپسی یك اختلال نادر خواب كه مشخصه آن عبارتست از حملات غیرقابل كنترل به خواب رفتن در هر جا یا هر زمان . پس از یك حمله خواب 15-10 دقیقه ای ، فرد تنها به مدت كوتاهی احساس آسایش می كند و پس از آن دوباره احساس ناخوشایند خواب آلودگی به سراغ وی می آید. این حملات خواب ممكن است در حال رانندگی ، صحبت كردن یا كاركردن رخ دهند. این عارضه در نوجوانی یا اوایل بزرگسالی بروز كرده و در سراسر زندگی ادامه می یابند.
علایم شایع
هر یك از علایم زیر (10% افراد دچار ناركولپسی دارای همه علایم زیر هستند):
حملات خواب كه ممكن است تا ده بار در طی یك روز رخ دهند. این حملات می تواند در طی مطالعه یا سایر فعالیت ها بروز كند، یك حمله خواب برای بیمار احساس سرحال بودن را به ارمغان می آورد، ولی ممكن است مدت كوتاهی بعد حمله دیگری عارض شود. وقوع رؤیاها، صداها یا توهم های واضح در شروع حمله خواب یا هنگام بیدار شدن
فلج موقت (از دست دادن ناگهانی قدرت عضلانی ) در طی حمله خواب یا درست قبل از بیداری كامل
خواب آلودگی غیرقابل اجتناب در طی روز
علل
نامشخص . درگیری احتمالی دستگاه ایمنی . گاهی این حالت در پی عفونت های مغزی یا صدمات سر بروز می كند.
عوامل افزایش دهنده خطر
سابقه خانوادگی مثبت از نظر این اختلال
هر یك از این دو مورد ممكن است باعث شعله ور شدن . حمله خواب گردند: فعالیت یكنواخت ، خنده طولانی .
پیشگیری
روش پیشگیری شناخته شده ای ندارد.
عواقب مورد انتظار
این اختلال در تمام طول عمر ادامه می یابد ولی طول عمر را كاهش نمی دهد. علایم ممكن است با بالا رفتن سن بدتر شوند. با این حال در خانم ها، علایم ممكن است پس از یائسگی بهبود یابد. درمان دارویی ممكن است تناوب حملات خواب را كاهش دهد.
عوارض احتمالی
آسیب های ناشی از وقوع یك حمله ناگهانی خواب در طی فعالیت های پرخطر
درمان

اصولی كلی
بررسی وضعیت خواب در یك آزمایشگاه خواب ممكن است توصیه گردد.
درمان معمولاً شامل در نظر گرفتن زمان های خواب منظم در طی روز به همراه داروهایی برای كمك به مهار خواب آلودگی است .
از یك دستبند یا گردن آویز كه نشان دهنده بیماری شما برای دیگران باشد، استفاده كنید.
داروها
از داروهای محرك كه سطح هوشیاری روزانه را افزایش می دهند ممكن است استفاده شود.
داروهای ضدافسردگی برای سایر علایم (فلج لحظه ای ) ممكن است تجویز شود.
فعالیت
از پرداختن به فعالیت هایی كه وقوع خواب ناگهانی در طی آنها خطر صدمه دیدن را به دنبال دارد، نظیر رانندگی در مسافت های طولانی ، بالا رفتن از نردبان یا كاركردن در اطراف ماشین آلات خطرناك ، اجتناب كنید.
ورزش گاهی می تواند تعداد حملات خواب را كاهش دهد. برای رسیدن به حداكثر تناسب فیزیك خود تلاش كنید.
رژیم غذایی
رژیم خاصی نیاز نیست .
در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمایید
اگر شما یا یكی از اعضای خانواده تان دارای علایم ناركولپسی باشید.
اگر دچار علایم جدید و غیرقابل توجیه شده اید. داروهای تجویزی ممكن است با عوراض جانبی همراه باشند.


تبلیغات