تبلیغات

تبلیغات

گزارش هجوم کالاها و آگهی های زنان نیمه عریان به بازار !! تصویری

گزارش هجوم کالاها و آگهی های زنان نیمه عریان به بازار !! تصویری
یك جریان مشكوك در واكنش به اعتراض مردمی نسبت به گسترش پدیده بی‌حجابی به بهانه تبلیغ كالا و توزیع كالا و خدمات از تصاویر زنان بی‌حجاب درتیراژ‌ وسیع استفاده می‌كند.این در حالی است كه هیچ یك از مسئولین امر نسبت به توزیع این اقلام پاسخگو نیستند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی جهان طی روزهای اخیر تراكت‌های تبلیغاتی برخی از موسسات ارائه خدمات آرایشی و زیبایی ، عرضه لنز‌ و عینك‌های آفتابی، لوازم منزل و فیلم و لباس و كیف منقش به عكس های مبتذل  در برخی ازمناطق تهران توزیع شده است. 

 
گزارش هجوم کالاها و آگهی های زنان نیمه عریان به بازار !! تصویری
گسترش پدیده كشف حجاب در برخی از معابر و خیابان‌های تهران با انتقادات مردمی روبه رو شده است و به نظر می‌رسد در پی اصرار مسئولان بر اجرای طرح امنیت اجتماعی و طرح حجاب و عفاف این جریان مشكوك درصدد عادی‌ جلوه دادن پوشش‌های نامتعارف و بی‌حجابی برخی از دختران و زنان برآمده است. 
فعالیت‌ كانون‌های تبلیغاتی تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت می‌گیرد اما انتشار برخی از بسته‌های تبلیغی در محدوده‌ها و مناطق مختلف تهران و آگهی و تصاویر مندرج در آن نشانی از بی‌توجهی‌ها به فعالیت این كانون هاست.

 
از سویی توزیع برخی كالاها با عكس های مبتذل نیز در معابر تهران نیازمند برخورد شهرداری و در مواردی هم وزارت بازرگانی است.

تبلیغات