تبلیغات

تبلیغات

کاشت حلزون چیست؟

مجموعه : پزشکی و سلامت
كاشت حلزون چیست ؟عمل كاشت حلزون چگونه عملی است و عوامل خطر كدامند؟
شرایط كاندید شدن برای عمل كاشت حلزون چیست؟
میزان سودمندی عمل كاشت حلزون چه اندازه است ؟
بعد از عمل چه مراحلی لازم است؟
دستگاه كاشت حلزون از چه قسمتهایی تشكیل شده است؟
كاشت حلزون چیست ؟
كاشت حلزون چند كاناله یك وسیله الكترونیكی پیشرفته است كه حس شنوایی را از طریق تحریك عصب شنوایی به افراد مبتلا به نقص شنوایی حسی – عصبی شدید تا عمیق ؛ با حداقل سن 12 ماه ؛ باز میگرداند.
شرایط كاندید شدن برای عمل كاشت حلزون چیست؟

1- سن 18 ماه یا بیشتر
2- افت شنوایی عمیق دو طرفه
3- عدم استفاده مطلوب از سمعك و یا دیگر وسایل كمك شنوایی
4 – عدم هرگونه ممنوعیت پزشكی
5- انگیزش بالا و داشتن انتظارات معقول
6- شركت در برنامه های آموزشی تربیت شنوایی با تكیه برمهارتهای شنیداری و گفتاری
چه عواملی در تعیین كاندیداتوری فرد مورد نیاز است ؟
ارزیابی های پیش از كاندیداتوری عبارتند از :
1- ارزیابی های شنوایی شناسی
2- استفاده آزمایشی از سمعك
3- معاینات پزشكی
4- مشاوره روانشناسی
میزان سودمندی عمل كاشت حلزون چه اندازه است ؟
1- افزایش آگاهی از اصوات محیطی
2- بهبود شناسایی اصوات گفتاری
3- تولید و افزایش مهارتهای لبخوانی
اگرچه سطح موفقیت یك فرد نمی تواند قابل پیش بینی باشد ؛ اما استفاده دراز مدت از توانبخشی شنوایی میتواند سبب بالا بردن موفقیت گردد. ضمنا باید یاد آور شد كه سودمندی كاشت حلزون در میان دریافت كنندگان متفاوت است.
عمل كاشت حلزون چگونه عملی است و عوامل خطر كدامند؟
عمل جراحی برای كاشت اجزای داخلی دستگاه در حدود سه ساعت طول میكشد و معمولا طی یك مرحله انجام میشود . برای هر عمل جراحی ؛ خطرات بالقوه ای وجود دارد كه آگاهی از آنها مهم می باشد. در این میان عوارض جانبی مختصری برای دریافت كنندگان كاشت حلزون گزارش شده است .
بعد از عمل چه مراحلی لازم است؟
قسمتهای خارجی كاشت شده ؛ 4-6 هفته بعداز عمل متصل میگردند و سیستم كاشت شده بر اساس نیازهای هر فرد برنامه ریزی میشود. آموزشهای تربیت شنوایی تا زمان حصول نتیجه از وسیله كاشت باید ادامه یابد.
دستگاه كاشت حلزون از چه قسمتهایی تشكیل شده است؟
1-صدا از طریق میكروفون در یافت میشود 2-صدا از طریق میكروفون وارد آنالیز كننده گفتار می شود .3-آنالیز كننده صداها را آنالیز و دیجیتالی كرده و به كدهای مشخصی تبدیل میكند. 4- سیگنالهای كدبندی شده از طریق سیم مربوطه به انتقال دهنده خارجی منتقل میگردد.
5-انتقال دهنده اصوات دیجیتالی را از طزیق پوست به انتقال دهنده داخلی ارسال میكند.
6- قسمتهای داخلی دستگاه ؛ اصوات دیجیتالی رابه اصوات الكتریكی تبدیل میكند
7- سیگنالهای الكتریكی از طریق الكترودهای دستگاه به فیبرهای عصبی منتقل میشود.
8- سینگلهای منتقل شده از طریق عصب شنوایی به مغز انتقال می یابد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز


تبلیغات