تبلیغات

تبلیغات

اگر خورش شما شور شد(خانه داری)

اگر خورش شما شور شد:

اگر خورش شما شور شد اصلا نگران نشوید بلکه یک سیب زمینی پوست کنده و به دو قسمت کنید بعد آن راداخل خورش انداخته تا مدتی بجوشد با این کار شوری خورش را سیب زمینی به خود می گیرد

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات