تبلیغات

تبلیغات

قهوه از سرطان كبد پیشگیری می كند

مجموعه : پزشکی و سلامت
نوشیدن روزانه دو فنجان قهوه خطر ابتلا به سرطان كبد را تا 43 درصد كاهش می دهد.

دكتر سوزان سی لارسون و دكترالیسیا فولك از انجمن كارولینسكا در استكهلم می گویند: بین نوشیدن قهوه و خطر ابتلا به سرطان كبد رابطه عكس وجود دارد .

لارسون و فولك می گویند : اثر پیش گیرانه مصرف قهوه بر سرطان كبد از لحاظ بیولوژیكی رضایت بخش است.

همچنین این دو محقق معتقدند قهوه شامل مقادیر زیادی از مواد ضداكسیدان مانند اسید كلروژنیك است كه شكل گیری عوامل سرطانزا را در كبد مهار می كند .

همچنین آزمایش صورت گرفته روی حیوانات نشان می دهد قهوه و اسیدكلروژنیك تاثیر مهاركننده ویژه ای روی سرطان كبد دارند .

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات