تبلیغات

تبلیغات

آپاندیسیت

مجموعه : پزشکی و سلامت
آپاندیسیت

تشخیص های افتراقی

• گاسترواّنتریت
• زخم پیتیک سوراخ شده
• دیورتیکولیت مِکِل
• کوله سیستیت حاد
• لنفادنیت صفاقی
• انسداد روده
• بیماری کرون
• ایلئیت
• دیورتیکولیت
• کولیک کلیوی
• حاملگی خارج رحمی
• فولیکول تخمدانی پاره شده
• بیمار التهابی لگن
• میتل اشمیتز

اتیولوژی

• انسداد مجرای آپاندیس با فکالیت ( مدفوع تجمع پیدا کرده)
• اتساع آپاندیس و افزایش فشار داخل مجرا
• برگشت رحمی و ایسکمی شریانی
• حمله باکتریها به دیواره
• التهاب
• آپاندیسیت
• نکروز
• پاره شدگی
• پریتونیت

اپیدمیولوژی

• 10% مردم آمریکا در طول زندگی دچار آپاندیسیت می شوند.
• دومین علت شایع درد حاد و شدید شکمی که به جراحی نیاز دارد در آمریکا می باشد ( اولین علت فتق می باشد).
• شایع ترین سن آن دهه دوم و سوم زندگی می باشد. البته در هر سنی امکان دارد ایجاد شود.

علائم و نشانه ها

• درد در اطراف ناف و یا ناحیه معده که بزودی در قسمت راست و پایین شکم مستقر می شود.
• بی اشتهابی
• تهوع و استفراغ
• تب خفیف ( بیش از 38.3 سانتی گراد نشاندهنده سوراخ شدگی است)
• تندرنی ناحیخ راست و پایین شکم و نقطه مک بورنی
• در صورت وجود تندرنس برگشتی و کامل امکان پارگی آپاندیس و پریتونیت وجود دارد.
• علامت روزینگ: درد در ناحیه راست و پایین شکم در اثر لمس ناحیه چپ و پایین شکم
• علامت پسواس: درد در هنگام باز نمودن آزاد پای راست
• علامت ابتراتور: درد در هنگام چرخاندن به داخل پای خم شده

درمان

• مایعات داخل وریدی
• درمان انتخابی خارج نمودن آپاندیس می باشد.
1. عمل جراحی اورژانسی است چرا که در مدت 24 ساعت از شروع علائن امکان سوراخ شدگی وجود دارد.
2. استفاده از آنتی بیوتیک علیه ارگانیسم ها ( میکروبهای گرم منفی و غیر هوازی) که قبل از عمل جراحی، در هنگام عمل جراحی و پس از عمل جراحی بایستی تجویز شود: آمپی سیلین بعلاوه سولبا کتام و یا سفالوسپورینهای نسل سوم

پیش آگهی و سیربالینی

• بهبود سریع و میزان مرگ و میر پایین در صورت تشخیص و درمان زودرس وجود دارد.
• پاره شدگی، تشکیل آبسه و یا پریتونیت جزء عوارض احتمالی هستند. در نتیجه احتمال عمل جراحی مجدد و بهبود طولانی مدت وجود دارد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز


تبلیغات