تبلیغات

تبلیغات

اگر برنج بیش از حد جوش خورده بود.

چند نكته در مورد پخت برنج:
1- برای اینكه برنج شما سفید شود می توانید چند قاشق ماست، داخل ظرف برنج درحال جوشیدن بریزید.
2- اگر برنج شما بیش از حد معمول جوش خورده بود. می توانید 2-3 قاشق غذا خوری آبلیمو به آن اضافه كنید تا برنج شما خراب نشود
 

تبلیغات