تبلیغات

تبلیغات

مردی كه دیر ‌به ‌خانه می‌رفت جریمه شد

مجموعه : مجله خبری
مردی كه دیر ‌به ‌خانه می‌رفت جریمه شد

به گزارش فارس ، زنی با مراجعه به دادگاه خانواده شهید محلاتی دادخواستی را به قاضی یكی از شعب ارائه كرد.

این زن 30 ساله در حضور قاضی شعبه 236 این مجتمع مدعی شد كه شوهرش همیشه به هوای شیفت كاری، دیر به منزل می‌آید. من مهریه هزار و 500 سكه بهار آزادی‌ام را می‌خواهم تا شوهرم درس عبرت بگیرد و بیشتر به من توجه كند. شوهرم با دیر آمدنش به منزل، مرا تنها كرده است؛ در واقع ناهار و شام را تنها می‌خورم و بدون او زندگی می‌كنم.هرگاه او شب به منزل می‌آید به دلیل اینكه دیروقت است شام خورده و من مجبورم آن موقع شب غذایی كه آماده كرده‌ام دور بریزم؛ او توجهی به من ندارد.

مرد 34 ساله در دادگاه حضور داشت و گفت: من برای تأمین رفاه همسرم به این شكل كار می‌كنم و تا دیر وقت سر كار هستم.همسرم همین كه اسم من در شناسنامه‌اش است و از نظر مالی او را تأمین می‌كنم و معتاد نیستم، برایش كافی است و نباید توقع دیگری داشته باشد.ما حدود 2 سال است كه با هم زندگی می‌كنیم و یك فرزند 9 ماهه داریم كه من حتی برای او هم خرجی كم نگذاشته‌ام و دوستش دارم.

وی گفت: من نمی‌توانم مهریه همسرم را بدهم چرا كه بسیار سنگین است و من از پرداختش ناتوان هستم و همسرم باید منصرف شود. من درآمد كافی برای تأمین امرار و معاش خانواده‌ام دارم ولی هزینه هنگفتی مثل مهریه همسرم را نمی‌توانم بدهم.

زن افزود: من مهریه‌ام را می‌خواهم و كاری به این موضوع‌ها ندارم.

قاضی رسیدگی كننده به این پرونده، مرد را محكوم به پرداخت مهریه زن به صورت اقساط به درخواست مرد كرد.
 

تبلیغات