تبلیغات

تبلیغات

ارتباط مصرف گوشت قرمز و لبنیات با سرطان کولون

مجموعه : پزشکی و سلامت

کولین با افزایش رشد پولیپ در زنان ارتباط دارد. تحقیقات جدید نشان می دهد یک ماده مغذی موجود در گوشت قرمز ، ماکیان و لبنیات ممکن است در ایجاد پولیپ های روده که می توانند منجر به سرطان شوند دخالت داشته باشند.
این مطالعه که فقط در زنان انجام شده بر هیچ تغییر خاصی در رژیم غذایی تاکید نمی کند اما بررسی ماده مغذی مورد نظر به نام کولین می تواند درنهایت به توصیه های غذایی جدید بیانجامد.
نقش کولین به عنوان ماده مغذی مورد نیاز مشخص نیست.
برخی محققان گمان می کردند این ماده در برابر سرطان کولون اثر حفاظت بخش دارد اما در تحقیق اخیر دریافتند احتمال ابتلای زنانی که مقادیر بیشتری کولین از طریق مواد غذایی دریافت کرده بودند به پولیپ روده تقریبا 1.5 برابر افزایش یافت.
داشتن پولیپ های بیشتر الزاما به معنی خطر بیشتر سرطان نیست و تحقیقات بعدی نشان خواهد داد که آیا کسانی که کولین بیشتر مصرف می کنند واقعا به تومور مبتلا می شوند یا خیر. علاوه بر اینکه لازم است تاثیر فوق در مردان نیز مشاهده شود. کولین جزء مهم غشاهای سلولی و سلول تومور نیز به آننیاز دارد.
اما اولین چیزی که باید به درستی مشخص شود علت وجود این ارتباط بین دریافت کولین و ایجاد پولیپ و احتمالا سرطان است.
در حال حاضر مسئولین بهداشتی به افراد توصیه می کنند با خوردن مقادیر زیاد فیبر همراه با میوه و سبزی از احتمال ابتلا به سرطان کولون بکاهند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات