تبلیغات

تبلیغات

زناشوئی موفق و پایدار

طی یک تحقیق زوج که دارای زناشوئی موفق و پایداری بوده اند سؤال شده است که «چه چیزی باعث حفظ زندگی زناشوئی موفق آنها شده است؟» در جواب مطالب زیر را عنوان کرده اند.

1- شکیبائی و گذشت، او را همانگونه که هست باید پذیرفت

2- اعتماد داشتن و رو راست بودن

3- عشق و علاقه

4- مشکلات را سازنده حل کردن و گفتمان

5- علائق مشترک، سرگرمی های مشترک و دوستان مشترک

6- همبستگی، حمایت متقابل، به طور مشترک. با پستی ها و بلندی ها کنار آمدن

7- مشترکاً در قبال بچه ها و نوه ها احساس مسئولیت کردن

8- فرد نباید خودش را تنها در زندگی مشترک محدود کند و لازم است کمی هم برای خودش وقت بگذارد

9- وفاداری

10- تعهد مالی، مالکیت مشترک، تمام مسائل مادی را با هم برنامه ریزی کردن

11- نظرات و ارزش های مشابه، نقطه نظرهای مشترک داشتن

12- نوازش کردن و برخورداری از یک رابطه جنسی رضایت بخش

 

تبلیغات