تبلیغات

تبلیغات

روابط زناشویی (40 نكته برای آقایان و خانوم ها)

ایکاش این مطالب زیبا رو گوش میدادیم و عمل میکردیم و ……….
ایکاش!

خانم محترم !1) به شوهرت افتخار کن !
2) کسی را با او مقایسه نکن !
3) اقتدار و غرور او را نشکن !
4) زیبایی او را در عقل او جستجو کن !
5) قناعت پیشه باش !
6) زیباییت را به رخ دیگران نکش !
7) ناز کن اما متکبر نباش !
8) دلبری و فریبایی و طنازی پیشه کن !
9) احساسات زیبایت را با اندیشه ای متین همراه کن !
10) لجبازی نکن که از چشم شوهرت می افتی !
11) تمکین کن تا تاج سرش باشی
!12) پناهگاه شوهرت باش تا فقط به تو پناهنده بشه !
13) زیبایی با سادگی و بی آلایشی برای تو آرامش بخش تر خواهد بود !
14) هوس بازی نکن ولی زیبا دوست باش !
15) اگر آشپزی را خوب نمی دونی حتما یاد بگیر !
16) قبل از رانندگی سازندگی را بیاموز !
17) هیچگاه بدون آرایش مقابل شوهرت نشین !
18) دهانت را مسواک وخوشبو کن !
19) بدنت هیچ وقت بوی عرق نده !
20) لباست بوی غذا ندهد !
21) موقع آشپزی از پیش بند استفاده کن !
22) قبل از شوهرت چشم بر هم نگذار و پیش از او بیدار شو !
23) موی تو یکی از دو زیبایی توست ، ازش مراقبت کن !
24) لبخند قشنگت را در هیچ شرایطی با اخم معاوضه نکن !
25) توی رنج هات معناهای زیبا پیدا کن ! 26)
اگه شوهرت گفت : کسی غیر از من با تو ازدواج نمی کرد ! بگو : پس خیلی باید از تو ممنون باشم
! 27) اگه بهت گفت : دوستت ندارم ! بهش بگو : عوضش من به تو افتخار می کنم !
28) اگه گفت :حوصله تو رو ندارم ! بهش بگو : منم غیر از تو کسی رو ندارم !
29) اگه گفت : از خانواده ات خوشم نمیاد ! بگو : عوضش من خانواده تو رو دوست دارم ! 30) اگه عصبانی شد ! بگو : منو ببخش !
31) گاهی برای مادرشوهرت هدیه بخر!
32) در خواست هاتو با ناز و دلبری برآورده کن !
33) زورگو نباش !
34) سختی کار شوهرت را درک کن !
35) او را در مردم داری کمک کن !
36) وقتی وارد خونه می شه , به پیشوازش برو ! دستشو بگیر ! بِزار روی صورتت !
37) هیچ وقت بهش نگو : تو بی عرضه ای !
38) لباساشو براش اُتو کن که هر وقت خواست عوض کنه معطل نشه !
39) وقتی غذا رو سر سفره می ذاری به او بگو : نمی دونم خوشت میاد یا نه ؟!
40) لحظه به لحظه از خداوند کمک بگیر !

آقای عزیز !1) به همسرت بگو : دوستت دارم !
2) واژه « دوست داشتن » را فقط برای او هزینه كن
!3) همسر تو كریستاله ! مواظب باش او را نشكنی
!4) كاری كن كه به تو ایمان بیاره !
5) تو باید تكیه گاه خوبی براش باشی !
6) از عشقت برای او هزینه كن ، نه فقط از ثروتت !
7) زیبایی همسرت را ستایش كن !
8) كارهایی كه از توانش بیرونه , به او واگذار نکن !
9) او گل خوشبوی بهاری است ، پژمرده اش نكن !
10) انتظار نداشته باش همسرت مثل تو باشه !
11) با بحث و جدل او را خسته نكن !
12) نسبت به همسرت همیشه وفادار باش!
13) اقتدار و صلابت را جایگزین خشونت كن !
14) همدردی و همدلی او را آرام می كنه !
15) قبل از انتقاد ازش تعریف كن !
16) سربسرش نگذار
!17) اگه به او احترام بذاری , به زندگی امیدوار می شه !
18) اگه آزارش بِدی , از تو متنفر می شه !
19) از دست پختش تعریف كن !
20) نیش او نوشه ، ناراحت نشو !
21) دل او را نشکن !
22) مسخره اش نکن !
23) حسادت او را با تحقیر برنیانگیز !
24) انگشتان ظریف و صدای نازکش می گویند : " با من ستیز مکن ! "25) هر وقت بهت شک کرد ، با صداقت و مهربانی مطمئنش کن !
26) اگه گفت : تو منو دوست نداری ! بلافاصله به او بگو : « به اندازه دنیا دوستت دارم ! » 27) اگه گفت : من بدبختم که با تو ازدواج کردم ! بگو : عوضش من خیلی خوشبختم که با تو ازدواج کردم !
28) اگه گفت : دلم گرفته تو این خونه ! بگو : در اولین فرصت روی دوشم سوارت می کنم تو آسمونا می گردونمت !
29) اگه گفت : تو خیلی بدی ! بگو : عوضش تو خیلی خوبی !
30) اگه ناز کرد ! نازشو به قیمت گرون بخر !
31) اگه گریه کرد ، خیلی دسپاچه نشو ! فقط نوازشش کن
!32) اگه گفت : از دست بچه ها خسته شدم ! بگو : بهت حق می دم ! تو خیلی صبوری ! ازت متشکرم !
33) اگه اخم کرد ! بهش بگو : اخم نکن , زشت می شی !
34) اگه باهات قهر کرد ! بگو : قهرت هم مثل مهرت قشنگه !
35) اگه از مادر و خواهرت شکایت کرد ، فقط شنونده خوبی باش !
36) اگه گفت : من خواستگارای زیادی داشتم ! با لبخند بگو : پس من خیلی آدم خوش شانسی هستم که تو رو به چنگ آوردم
37) اگه گفت : تو زشتی ! بگو عوضش تو خوشگلی !
38) اگه بازم گفت : زشتی ! بهش بگو : زیبایی مرد در عقل اونه !
39) اگه گفت : طلاق می خوام ! حتما به مشاور مراجعه کن !
40) دلآرامی كه داری دل در او بند !

 

تبلیغات