تبلیغات

تبلیغات

دلایل فعالیت زود هنگام جنسی دختران اروپایی

برنا: نتایج تازه‌ترین تحقیقات از افزایش بی‌رویه مصرف مواد مخدر در میان جوانان اروپایی خبر می‌دهد و محققان انجمن اروپایی ایرفرا اعلام کرده‌اند هدف اصلی گرایش جوانان اروپایی به مصرف مواد مخدر بویژه کوکائین، ماری جوانا،‌ الکل و قرص‌های روان گردان یافتن شریک جنسی است.

مصرف الکل و مواد مخدر مهمترین دلایل شروع زود هنگام رفتارهای جنسی در جوانان اروپائی است.

در حالی‌که نتایج تازه ترین تحقیقات از افزایش بی رویه مصرف مواد مخدر در میان جوانان اروپایی خبر می دهد، محققان "انجمن اروپایی ایرفرا" اعلام کرده اند هدف اصلی گرایش جوانان اروپایی به مصرف مواد مخدر بویژه کوکائین، ماری جوانا،‌ الکل و قرصهای روان گردان یافتن شریک جنسی است و در نتیجه تعداد موارد روابط نامشروع نیز در میان آنها در حد قابل توجهی افزایش یافته است.

به گفته محققان، جوانان اروپایی بدون هیچ آگاهی اقدام به مصرف انواع مواد مخدر می کنند و در بیشتر موارد اصلا به عواقب این کار نمی اندیشند. این در حالی است که مواد مخدر و الکل موجب اغاز زود هنگام زندگی جنسی در میان جوانان و بویژه دختران می شود که در نتیجه سن شروع روابط جنسی در میان دختران زیر شانزده سال شش برابر و در میان پسران سه برابر بیشتر از قبل شده است.

محققان از کارشناسان می خواهند با دادن اگاهی لازم به جوانان در خصوص عواقب مصرف بی رویه مواد مخدر و برقراری ارتباط نامشروع به آنها هشدار دهند

تبلیغات