تبلیغات

تبلیغات

ابتلا به آلرژی فصلی با خرخر شبانه در ارتباط است

مجموعه : پزشکی و سلامت
بررسی ها حاکی از آن است که ابتلا به آلرژی در نوجوانان احتمال خرخر شبانه در آنها را افزایش می دهد. 20 درصد نوجوانان در دنیا خرخر می کنند و از این میان حدود 60 درصد دچار آلرژی فصلی هستند.

پژوهشگران بیمارستان سین سیناتی در اوهایو با مطالعه بر روی 681 نوجوان مراجعه کننده به این مرکز دریافتند: تعداد بسیاری از افراد مبتلا به خرخر، مبتلا به آلرژی و یا دارای سابقه خانوادگی ابتلا به آلرژی هستند.

در این راستا، محققان امیدوارند با انجام تحقیقات بیشتر به نتایج کار آمدتری در این رابطه دست یابند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات