تبلیغات

تبلیغات

انتقاد جنسی؛ راه رفتن بر لبه تیغ‌

در زندگی زناشویی داشتن یك ارتباط جنسی مناسب از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است؛ متاسفانه به دلیل این كه كمتر كسی را می‌توان پیدا كرد كه چنین مساله‌ای را با همسر خود در میان بگذارد، می‌بینیم بیان نكردن این مشكلات بیشتر اوقات تبدیل به معضلی می‌شود كه طرفین براحتی از همدیگر فاصله می‌گیرند و بتدریج احساس می‌كنند اصلا برای یكدیگر ساخته نشده‌اند و ازدواجشان نیز اشتباه بوده، در حالی كه اگر ما راه صحیح بیان انتظارات جنسی خود را از همسرمان بلد باشیم، به یكی از مهم‌ترین نیازهای خود و همسرمان پاسخ گفته‌ایم.

انتظار یا انتقاد

اولین نكته یك ارتباط جنسی مناسب با همسر این است كه طرفین به همدیگر فرصت دهند تا گذشت زمان و تجربه‌های جنسی به آنها بیاموزد كه انتظارات معقولانه طرفین از یك ارتباط جنسی سالم چیست. صبر و حوصله در این موضوع جایگاه ویژه‌ای دارد، البته این قضیه در مورد خانم‌ها از حساسیت‌ بیشتری برخوردار است. بدین معنا كه مرد نباید از همسر خود توقع داشته باشد در ماه‌های نخستین ازدواج بتواند تمام نیازهای جنسی او را برآورده كند. از این رو مرد باید شرایط بحرانی خانم را درك و از تصمیمات عجولانه در این موضوعات خودداری كند. سردمزاجی، كاهش میل جنسی، ناتوانی جنسی و بسیاری علائم ناخوشایند دیگر، همه و همه مسائلی است كه یك مرد امكان دارد در ماه‌های نخستین زندگی از همسر خود ببیند و به دنبال آن، وی را آزار دهد.

در این زمینه ذكر چند توصیه كلیدی می‌تواند كمك زیادی به روابط زوجین كند:

1 – هرگز در ماه‌های نخستین ازدواج زمان خاصی را برای داشتن ارتباط جنسی با همسر خود تعیین نكنید و بگذارید خود او راه را برای این رفع نیاز پیش‌رویتان بگذارد.

2 – درك شرایط روحی همسرتان را سرلوحه خود قرار دهید و هرگز در شرایط بحران روحی از وی تقاضای ارتباط زناشویی نداشته باشید.

3 – هیچ‌گاه طوری وانمود نكنید كه ابراز عواطف شما وابسته به این است كه یك ارتباط جنسی مناسب داشته باشید، چرا كه اگر همسرتان گمان كند شما در صورتی به او عشق می‌ورزید كه او شما را از نظر جنسی راضی نگه دارد، وی ضربه روحی بزرگی خواهد خورد.

4 – همیشه خود را برای عدم راضی شدن در یك ارتباط زناشویی با همسر خود آماده كنید؛ چرا كه بسیاری از اوقات بخصوص در ماه‌های نخست برای طرفین این اتفاق می‌افتد، اما عشق واقعی میان زوجین می‌تواند این موضوعات را در اولویت‌های بعدی زندگی قرار دهد.

تبلیغات