تبلیغات

تبلیغات

اثر پلاك های عروقی بر توانایی تفكر در سالمندی

مجموعه : پزشکی و سلامت
افزایش پلاك های چربی در عروق، پدیده ای كه با روند پیر شدن افزایش می یابد، باعث كاهش توانایی تفكر در بسیاری از افراد سالمند می شود اما منجر به افسردگی نمی گردد. به گزارش مدلاین پلاس، محققان هلندی با بررسی بیماری های قلبی عروقی مانند حمله قلبی یا سكته مغزی، برای ارزیابی میزان افزایش پلاك های چربی در رگهای خونی استفاده كردند.

با افزایش تشكیل پلاك های چربی، توانایی تفكر، سطح توجه و سرعت واكنش ذهنی كاهش نشان دادند. به علاوه سطوح بالای پلاك های چربی، كاهش سریع تری را در توانایی حافظه طی مدت زمان تحقیق نشان داده است.

همانطور كه اشاره شد درجه افزایش پلاك با علایم افسردگی ارتباط نداشت.

مكانیسم های متعددی رابطه بین افزایش پلاك های چربی و نقص فرآیندهای فكری را شرح می دهند كه كاهش جریان خون به نواحی مغزی درگیر در توانایی تفكر نیز جزء آنهاست.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات