تبلیغات

تبلیغات

معضلات بارداری های نامشروع

بارداری Bristol Palin دختر هفده ساله Sarah Palin شاید به خودی خود خبر چندان مهمی نباشد اما رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری ۲۰۰۸ امریکا از یک سو و نقش تاثیر گذار Sarah Palin در پیروزی McCain ابعاد این خبر را گسترده کرده است. واقعیت اینکه Sarah Palin به عنوان فرماندار آلاسکا نقش موثری در پیروزی McCain بر Obama دارد.

واقعیت آنکه در هیچ کجای جهان، ولنگاری جنسی در سطح نخبگان و یا سیاستمداران اتفاق پسندیده ای نیست. آنچنانی که در سالها قبل دموکراتها بابت رسوایی اخلاقی Clinton متحمل زیانهای حیثیتی گردیدند این روزها نیز جمهورخواهان با معضل روبرو شده اند. در همین راستا McCainدر ملاقاتی خبری باBristol Palin و دوست پسر وی که همکنون پدر فرزندش نیزبه شمار می رود (Levi Johnston) سعی در قبح زدایی از این اتفاق دارد.

مشابه این خبر نیز در همین ماه از فرانسه به گوش رسید. آنچنانی که Rachida Dati در سمت وزیردادگستری فرانسه، دغدغه جدیدی را در رسانه های این جامعه ایجاد کرده است و آن جستجو در پی مردی است که پدر فرزند وی به شمار می رود. به عبارت دیگر، در این داستان فرانسوی، مشخصی نیست که Rachida Dati از چه کسی باردار شده و چه بسا سبب این کنجکاوی رسانه ای، اشتهار سارکوزی به هوسرانی است، آنچنانی که رسانه های فرانسه گمان می برند، در جستجوی پدر این فرزند، راه به اخبار ناگفتنی ببرند.

واقعیت این است که معضل بارداری های نامشروع در رقابت ها و فعالیت های سیاسی، از مشکلات امروز جوامع غربی به شمار می رود. هرچند مشروع بودن بارداری در غرب به معنای قانونی بودن (ونه شرعی بودن به معنای مصطلح ما) است لکن این قبیل ولنگاری های جنسی بی تردید نقش منفی در وجه سیاستمداران خواهد گذارد.

اما در این منجلاب اخلاقی، آنچه چون گل ِ مرداب جای پاسداشت و تقدیر دارد، امکان خبررسانی آزاد از احوال سیاستمداران و آزادی در رسانه های مکتوب است. بی تردید عمری فاصله است میان جامعه ای که رسانه اش از فساد سیاستمدارانش بی لکنت حرف میزند تا جامعه ای که خبر تردید در اصالت مدرک وزیرش، موجب انسداد می شود.
 

تبلیغات