تبلیغات

تبلیغات

اهمیت ساعت در روابط جنسی

اهمیت ساعت در روابط جنسی زوج و زوجه

 

 

 

روابط جنسی زوج و زوجه باید در ساعات معینی باشد آفتاب: یكی از وزرای كابینه احمدی نژاد، در جمع مسئولان سازمان بهزیستی خواستار آن شده كه روابط جنسی زوج و زوجه در ساعات معینی باشد تا مطابق آیات و روایات، معلولیتها كاهش پیدا كند

خبرنگار یك سایت كه این خبر را از جلسه مذكور مخابره كرده می نویسد: وی در سخنرانی خود، جلوگیری از ایجاد معلولیت و بیماری را مقدم بر درمان دانست و گفت در صورت رعایت آیات و روایات در این زمینه، درصد معلولیتها كاهش می یابد. وی در این جلسه رسمی كه بانوان نیز شركت داشتند به روایتی اشاره كرد كه اعمال جنسی زن و مرد در چه ساعاتی از شب صورت پذیرد كه فرزندان سالمی حاصل شود. گزارش می افزاید برخی از حاضران با تعجب نگاه خود را به زیر انداخته و برخی از خجالت، سرخ شده بودند. وی دارای لیسانس ریاضیات و فوق لیسانس مهندسی صنایع است

 

تبلیغات