تبلیغات

تبلیغات

کاهش میل‌جنسی در اثر حساسیت فصلی

اگر بشنوید کهآنتی‌هیستامین ناقابل می‌تواند میل جنسی را زیاد کند، حتما تعجب می‌کنید، ولی مسلماکسی در هنگام ارتباط جنسی دوست ندارد با آبریزش بینی و اشک‌ریزش و یا عطسه و سرفهمواجه شود. شاید به همین دلیل وقتی کسی سرما می‌خورد خیلی رغبتی برای نزدیکی نداردولی بیچاره آنهایی که دائما آب‌بینی‌شان آویزان است و عطسه و سرفه امانشان را بریدهاست. این افراد کسانی نیستند جز مبتلایان به رینیت آلرژیک درمان نشده. به همین دلیلدانشمندان ترکیه‌ای برای افزایش میل جنسی این افراد به آنها آنتی‌هیستامین را توصیهمی‌کنند
 

تبلیغات