تبلیغات

تبلیغات

آرتروسکوپی موثرترین روش در تشخیص اختلالات داخل زانو است

مجموعه : پزشکی و سلامت
امروزه آرتروسکوپی بهترین روش تشخیص و درمان در جراحی زانوست؛ به طوری که مطالعات نشان داده است، آرتروسکوپی یافته های بالینی را به بیش از ٩٠ درصد افزایش می دهد. دکترمحمد حسین ابراهیم زاده متخصص ارتوپدی و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن بیان این مطلب گفت: آرتروسکوپی روشی با تهاجم اندک و با عوارض بسیار کمتر از جراحی باز زانوست که در میان مفاصل، آرتروسکوپی زانو بیشتر از دیگر مفاصل رایج شده است.

وی در خصوص مطالعه ای که در این زمینه انجام گرفته، توضیح داد و افزود: در این راستا تعداد ٢٩٠ بیمار مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان قائم مشهد که از مشکلات زانو شکایت داشتند مورد تحقیق قرار گرفتند.

دکترابراهیم زاده ادامه داد: این افراد یکبار به روش معاینه کامل بالینی و یکبار نیز به روش اندیکاسیون آرتروسکوپی مورد بررسی قرار گرفتند و شرح حال کامل معاینه فیزیکی و بررسی های تصویربرداری لازم در فرم مخصوص تخصصی برای هر بیمار ثبت شد.
وی با اشاره به اینکه از ٢٩٠ بیمار، ٨١/٦ درصد مرد و ١٨/٤درصد زن بودند، تصریح کرد: این بیماران از نظر درد مفصل، قفل شدن مفصل، احساس عدم ثبات مفصل، صدای مفصل، محدودیت حرکتی و تورم مفصل مورد مطالعه قرار گرفتند.
متخصص ارتوپدی به نتایج تشخیص بالینی اشاره و عنوان کرد: در پی تشخیص بالینی ٤٥ درصد پارگی منیسک، ٢٠ درصد پارگی لیگامان کروشیت قدامی، ١٦ درصد پارگی توام کروشیت قدامی و منیسک، ٤٥ درصد عدم ثبات کروشیت خلفی و ٥ درصد ضایعه غضروفی گزارش شد.

وی ادامه داد: اما در یافته های تشخیصی حاصل از آرتروسکوپی ٥٨ درصد پارگی منیسک، ٤٩ درصد پارگی لیگامان کروشیت قدامی، ٢٠ درصد پارگی توام کروشیت قدامی منیسک، ٤٥ درصد پارگی کروشیت خلفی، ١٤ درصد ضایعه غضروفی، ١/٦درصد سینوسیت مفصل و ١٥ درصد نیز بیش از دو ضایعه در داخل زانو مشاهده شد.

دکترابراهیم زاده درباره نتایج این تحقیق گفت: آرتروسکوپی در تشخیص اختلالات داخل زانو نتایج بهتری را نسبت به یافته های بالینی گزارش می دهد؛ به طوری که این یافته ها را تا ٩٠ درصد افزایش می دهد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات