تبلیغات

تبلیغات

ارتباط بیماری کبدی با افزایش سطح لاکتات در خون

مجموعه : پزشکی و سلامت
نقص کبدی حاد که با از کار افتادن کبد همراه است با افزایش سطح لاکتات در خون ارتباط دارد و نیاز به پیوند را نشان می دهد. به گزارش مدلاین پلاس در این مطالعه روشهای تعیین اینکه آیا انجام پیوند در بیمارانی که به دیگر روشهای درمانی پاسخ نداده اند مفید است یا خیر مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج نشان دادند سطوح بالای لاکتات در خون تا حد کمی به پیش بینی بیماری بنابراین نیاز به پیوندکمک می کند.
گرچه نادر است اما 7 درصد پیوندهای کبد بدلیل از کار افتادن حاد و ناگهانی کبد صورت می گیرد.

بهرحال بدلیل آنکه ناراحتی های تهدید کننده زندگی می توانند بسرعت گسترش یابند و از طرفی برخی بیماران بدون آنکه مجبور به دریافت پیوند باشند بهبود می یابند ، زمان ، نقش تعیین کننده ای در نیاز یا عدم نیاز به انجام جراحی دارد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات