تبلیغات

تبلیغات

استفاده از سلولهای خوک در درمان دیابت

مجموعه : پزشکی و سلامت
دانشمندان می گویند پیوند سلولهای تولید کننده انسولین خوک می تواند دیابت را درمان کند. به گزارش BBC ، یک گروه از محققان آمریکایی با پیوند سلولهای گرفته شده از پانکراس خوک به میمون توانسته اند روند دیابت را دراین حیوان معکوس کنند.
محققان انگلیسی نیز باپیوند سلولهای پانکراس انسان دیابت تیپ یک را درمان کرده اند اما ذخیره اهدا کننده اندام در انسان بسیار کم است و لذا استفاده از خوک برای اینکار مفید به نظر می رسد.

محققان دانشگاه مینسوتا امیدوارند آزمایشات را در سال 2009 درانسان آغاز کنند.
برای غلبه بر رد پیوند سلولهای خوک که همواره مشکل اصلی چنین اقداماتی بوده است ، این گروه تحقیقاتی در تلاش کرد تا ترکیبی از داروهای مفید را فراهم کند.
با رژیم دارویی پایانی هر پنج گیرنده پیوند میمون زنده مانده و دیابت در آنها روند معکوس پیدا کرد.
به گفته سرپرست این تحقیق نتایج فوق پیشنهاد می کنند که استفاده از سلولهای پانکراس خوک بعنوان راهی برای درمان دور از دستیابی دیابت امکان پذیر است. به اعتقاد او این کار درک بهتر پاسخ سیستم ایمنی میمون رادر پی پیوند سلولهای پانکراس خوک فراهم ساخته است.

بهر حال داروها ی مورد استفاده برای مهار رد پیوند اثرات جانبی شدیدی درانسان دارند و باید فراتر خالص شوند.
بنا به گفته محققان شکی نیست که سلولهای پانکراس خوک می توانند بسیاری از افراد را درمان کنند.
کمبود ذخیره دهنده اندام به این معنی است که باید به سلولهای تمایز نیافته انسانی یا سلولهای گرفته شده از حیوانات روی آورد.
بهرحال هنوز هم تا بکار گیری این سلولها در انسان تلاش و مطالعات زیادی باید انجام گیرد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات