تبلیغات

تبلیغات

در رفتن شانه

مجموعه : پزشکی و سلامت

هنگامی که سر استخوان بازو از حفره واقع در استخوان کتف در می رود، مفصل شانه در رفته است.در موارد شدید رباط ها، تاندون ها و اعصاب نزدیک محل صدمه نیز ممکن است تحت تاثیر قرار گیرند.


علائم این عارضه شامل بیحسی در شانه، بازو یا دست؛ درد هنگام حرکت شانه؛ و از دست رفتن حرکت طبیعی.در طول 30 دقیقه پس از جراحت، شانه ممکن است بسیار متورم و دردناک شود.


شانه دررفته با برگرداندن سر استخوان ران به درون حفره کتف جا انداخته می شود.
کیسه های یخ، کمپرس سرد و داروهای مسکن می توانند به کاهش تورم و درد کمک کند.
بازوی آسیب دیده را باید برای یک تا دو هفته به شانه حمایل کرد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات