تبلیغات

تبلیغات

ساخت آکواریوم جمعی خیره کننده

مجموعه : گوناگون
ساخت آکواریوم جمعی خیره کننده
 

یک آکواریوم جمعی آکواریومی است که از گونه های مختلف ماهی و گیاهان زنده تشکیل شده است و همگی در کنار هم نگهداری می شوند . در چنین تانکی به جای اینکه یک نوع ماهی وجود داشته باشد ، گونه های مختلف در فضایی کوچک هارمونی سرگرم کننده ای را تشکیل می دهند .

یکی از معیارهای اصلی در جهت راه اندازی تانک جمعی موفق اینست که تمام ماهی ها با یکدیگر سازگار بوده و قادر به تحمل شرایط زندگی یکسان بدون نمایش رفتار پرخاشگرانه نسبت به گونه های دیگر باشند .

مهم ترین شرط لازم برای تانک جمعی اینست که یک آکواریوم بزرگ برای شروع داشته باشید . معمولاً تانک هایی با اندازه 30 تا 50 گالن (113 تا 190 لیتر ) اندازه های ایده آلی برای شروع یک تانک جمعی هستند که باید وسایل لازم آکواریوم نظیر فیلتر ، بخاری ، پمپ و … را داشته باشد و در محل مناسب نصب شده باشند .

این کار سبب نگهداری آسان تانک شده و می توانید توجه بیش تری به سایر جنبه های نگهداری آکواریوم جمعی نظیر توجه دقیق بر سازگاری ماهی ها و نظارت بر علائم اولیه ی بیماری داشته باشید . از آن جا که در تانک جمعی همه ی ماهی ها با هم زندگی می کنند شیوع بیماری می تواند فاجعه بیافریند .

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات