تبلیغات

تبلیغات

علائم سندروم كانال مچ

مجموعه : پزشکی و سلامت

این عارضه ممكن است به علت آسیب مستقیم به مچ، فشار بر روی مفصل،آرتریت روماتوئید، حركت مكرر دست و مچ رخ دهد.برخی از علائم شایع سندروم كانال مچ این ها هستند:
▪ احساس كرختی، سوزش، یا گزگز كردن در انگشتان و/یا كف دست ها.
▪ تجربه كردن این احساسات با افزایش شدت و توالی علائم در شب.
▪ احساس ضعف و تورم در انگشتان حتی بدون تورم قابل مشاهده.
▪ ضعف در مشت كردن دست.
▪ اشكال در حس و گرما.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات