تبلیغات

تبلیغات

عود عارضه گل مژه مراجعه به پزشك را ضروری می كند

مجموعه : پزشکی و سلامت

یك پزشك عمومی گفت: اگر عارضه “گل مژه” مرتب عود كند باید برای معالجه دارویی آن با استفاده از آنتی بیوتیك به پزشك مراجعه شود.
دكتر مجتبی هوشمند روز پنجشنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: به عفونت یك یا چند رشته از مژه های واقع در حاشیه پلكها “گل مژه” گفته می شود.

وی افزود: این ضایعه شبیه جوشهای كوچك است كه قرمز و دردناك شده و به تدریج نوك آن سفید و پر از چرك می گردد تا سرباز كرده و خارج شود.

او گفت: تماس چشم و مژه ها با دستهای آلوده و منبع عفونت و یا استفاده از لوازم آرایشی بدون كیفیت می تواند باعث گل مژه شود.

این پزشك افزود: با مراقبتهای مناسب، گل مژه بعد از یك هفته فروكش می كند.

وی گفت: برای درمان و كاستن از درد و ناراحتی بوجود آمده می توان از كمپرس گرم استفاده كرده و زمینه سرباز كردن گل مژه را فراهم كرد.

او اضافه كرد: رعایت بهداشت و جلوگیری از ورود عفونت به پلك و چشمها و همچنین تغییر لوازم آرایشی در خانمها از راههای پیشگیری بروز گل مژه است.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات