تبلیغات

تبلیغات

ایا میدانید؟؟؟؟ یا نمی دانید !!

مجموعه : علمی
ایا میدانید؟؟؟؟ یا نمی دانید !!

ایا میدانید؟قطر شاهرگ بدن 6 میلیمتر است
ایا میدانید؟سختی اب مشابه سختی بتن است
ایا میدانید؟پروانه با پا شیره ی گلها را میچشد نه با زبان
ایا میدانید؟بیشتر هواپیماها صندلی شماره 13 ندارند
ایا میدانید؟اب دریا بهترین ماسك زیبایی صورت میباشد
ایا میدانید؟اولین مردمانی كه به كرویت زمین پی بردند ایرانیان بودند
ایا میدانید؟اولین مردمانی كه زغال سنگ را كشف كردند ایرانیان بودند
ایا میدانید؟انسان با خوردن 20 نیش از زنبور عسل در ان واحد خواهد مرد
ایا میدانید؟اولین مردمانی كه سكه را در زمین ضرب كردند ایرانیان بودند
ایا میدانید؟هنگام صحبت 72 ماهیچه بكار گرفته میشود
ایا میدانید؟لایه پوستی كه ارنج را پوشانده است هر 10 روز 1 بار عوض میشود
ایا میدانید؟لاشه خورها قادرند موشی كوچك را از فاصله ی 4كیلومتری ببینند
ایا میدانید؟عدسی چشم در انسان 9 میلیمتر قطر و 4 میلیمتر ضخامت دارد
ایا میدانید؟اثر سیب در بیدار نگه داشتن انسان در شب بیش از قهوه وكافین است
ایا میدانید؟اولین ارتش سواره در دنیا توسط سام ایرانی به وجود امد با115 سرباز
 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات