تبلیغات

تبلیغات

خواندنی در مورد امام زمان(عج)

مجموعه : دینی
خواندنی در مورد امام زمان(عج)

ایا میدانید؟یكی از دایل وجد امام قائده ی لطف خداست
ایا میدانید؟امامت حضرت مهدی(عج)به دو راه نص و معجزه ثابت شده است
ایا میدانید؟اقوام اروپایی مركزی در انتظار ظهور (بوخص)میباشند
ایا میدانید؟داستان ولادت ان بزرگوار خود جلوه ای است از لطف بیكران الهی
ایا میدانید؟در كتاب نجم الثاقب 182 اسم و لقب از ان حضرتذكر شده است
ایا میدانید؟بر گونه راست حضرت مهدی(عج)خالی جذاب وجود دارد
ایا میدانید؟از جمله مواریثی انبیا كه ان حضرت می اورند منبر حضرت سلیمان است
ایا میدانید؟امام زمان(عج)فرموده اند سجده ی شكر از لازمترین و واجبترین سنتهای دینی است
ایا میدانید؟غیبت دلایلی دارد كه به امامان اجازه ی افشای ان داده نشده است
ایا میدانید؟طبق برخی روایات در محرم سال اخر غیبت اتفاقاتی رخ میدهد
ایامیدانید؟یكی از تكالیف عصر غیبت تصدیق بعضی از نشانه های ظهور است
ایا میدانید؟محل سكونت امام زمان(عج) شهر كوفه و مسجد سهله خواهد بود
ایا میدانید؟باتشكیل حكومت جهانی اسلام بركات مادی و معنوی بارش و جوشش میكند
ایا میدانید؟از ویژگیهای منتظران استقامت در دین وپارسایی است

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات